Provincie Utrecht stelt convenant verkeersveiligheid op

Samen met vijftien gemeenten, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie arrondissement Utrecht en de politie Utrecht, heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in de Provincie Utrecht een ‘Convenant Verkeersveiligheid’ opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over verkeerseducatie, infrastructuur en handhaving.
Provincie Utrecht heeft de huidige aanpak van verkeersveiligheid kritisch tegen het licht gehouden. Hierbij is zowel naar organisatorische als inhoudelijke aspecten gekeken. Daaruit blijkt dat de onderdelen verkeerseducatie, infrastructuur en handhaving vaak apart worden benaderd. Het convenant heeft de ambitie om deze onderdelen te combineren zodat een aanpak ontstaat waarbij de onderdelen elkaar versterken. Taak voor de provincie is onder anderen om verkeersknelpunten in beeld te brengen voor school-thuisroutes van leerlingen en het aanbieden van verkeerseducatieprogramma’s aan gemeenten. Zo’n 17 gemeenten zijn volgens de provincie van plan het convenant te ondertekenen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Provincie Utrecht stelt convenant verkeersveiligheid op - VerkeersNet

Provincie Utrecht stelt convenant verkeersveiligheid op

Samen met vijftien gemeenten, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie arrondissement Utrecht en de politie Utrecht, heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in de Provincie Utrecht een ‘Convenant Verkeersveiligheid’ opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over verkeerseducatie, infrastructuur en handhaving.
Provincie Utrecht heeft de huidige aanpak van verkeersveiligheid kritisch tegen het licht gehouden. Hierbij is zowel naar organisatorische als inhoudelijke aspecten gekeken. Daaruit blijkt dat de onderdelen verkeerseducatie, infrastructuur en handhaving vaak apart worden benaderd. Het convenant heeft de ambitie om deze onderdelen te combineren zodat een aanpak ontstaat waarbij de onderdelen elkaar versterken. Taak voor de provincie is onder anderen om verkeersknelpunten in beeld te brengen voor school-thuisroutes van leerlingen en het aanbieden van verkeerseducatieprogramma’s aan gemeenten. Zo’n 17 gemeenten zijn volgens de provincie van plan het convenant te ondertekenen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.