Tijdreeksanalyses bij verkeersveiligheidonderzoek

SWOV-onderzoeker Frits Bijleveld heeft op 4 november 2008 met succes zijn proefschrift Time series analysis in road safety research using State Space Methods verdedigd. Het proefschrift heeft als uitgangspunt de statistische behandeling van verkeersveiligheidsvragen zoals: in welke mate ontwikkelingen of maatregelen bijgedragen aan de daling van het aantal verkeersslachtoffers en wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? 
Om op dat soort vragen een kwantitatief antwoord te krijgen, worden getalsmatige verbanden gezocht tussen aan de ene kant de waargenomen veranderingen in het aantal verkeersongevallen of verkeersslachtoffers en aan de andere kant de potentiële verklaringen: beleidsveranderingen, veranderingen in verkeersgedrag, veranderingen in expositie, invoering van specifieke maatregelen, enzovoort.

Zowel de veiligheidsgegevens als de potentieel verklarende gegevens vertonen veel onvolkomenheden en onnauwkeurigheden. Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden bij de analyse kan dit tot verkeerde of ongerechtvaardigde conclusies leiden.

Frits Bijleveld presenteert in zijn proefschrift een nieuwe benadering op de gangbare tijdreeksanalyses, speciaal vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. De benadering is gebaseerd op zogenoemde structurele tijdreeksmodellen, maar combineert gelijktijdig drie fundamentele aspecten. Zo is het mogelijk meerdere verklarende variabelen in het model op te nemen en ook meerdere te verklaren variabelen, zoals het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers. Ook houdt het model rekening met waarnemingsfouten of zelfs met geheel ontbrekende data. De benadering stelt de onderzoeker ten slotte in staat het verkeersveiligheidsproces en de onzekerheid daarin te ontbinden in interpreteerbare componenten.

Aan de hand van empirische data op het gebied van verkeersveiligheid toont Bijleveld het effect en de toepasbaarheid van deze methode aan. Onderwerpen die in zijn proefschrift aan bod komen zijn onder meer de mogelijkheden rekening te houden met de registratiegraad van ongevallen, de mogelijkheden de mobiliteit binnen en buiten de bebouwde kom te bepalen en de effecten van weersomstandigheden op de verkeersveiligheid.

Het proefschrift Time series analysis in road safety research using State Space Methods is het vierde in de SWOV-dissertatiereeks. Eerder verschenen in de reeks de titels Determinants and consequences of drivers’ emotions, Assisting the older driver en Expecting the unexpected.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.