Denemarken: 9 procent meer gewonden op 130 km/uur-wegen

Verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen in Denemarken leidde tot meer slachtoffers op 130-km trajecten. Op de trajecten waar de snelheid 110 km/uur bleef, daalde het aantal slachtoffers. Automobilisten mogen in ons land vanaf 1 maart op het traject A7 Wognum-Afsluitdijk in beide richtingen het gaspedaal iets dieper indrukken. Het traject op de A7 is de eerste van acht trajecten waar in het kader van experimenten een snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt ingevoerd.

Op 30 april 2004 werd de algemene geldende snelheidslimiet van 110 km/uur in Denemarken opgetrokken naar 130 km/uur. Op ongeveer de helft van het autosnelwegennet werd de snelheid vervolgens met borden gelimiteerd tot 110 km/uur. De maatregel ging gepaard met verhoogde handhaving, hogere snelheidsboetes en een voorlichtingscampagne gericht op de 110 km/uur -limiet. Wetenschappers van de Danish Road Directorate onderzochten de effecten in de eerste 16 maanden na invoering van de maatregel. Daarna werd een strafpuntensysteem ingevoerd en waren de effecten van de snelheidsmaatregelen niet meer afzonderlijk vast te stellen, aldus de onderzoekers.
Uit de evaluatie bleek dat de gemiddelde snelheid op 130 km/uur-trajecten opliep van 120 km/uur naar 121 km/uur. De snelheid op ongeveer de helft van de 110 km/uur-trajecten – die rond Kopenhagen – liep terug met 3 km/uur tot 116 km/uur. Op de andere helft liep de gemiddelde snelheid terug met 3 km/uur tot 119 km/uur.
Op 130 km/uur-wegen vielen 9 procent meer gewonden dan het jaar ervoor. Op de 110 km/uur-wegen, inclusief het gebied rond Kopenhagen, daalde het aantal gewonden met 40 procent.
De Deense onderzoekers constateren op grond van deze cijfers en uit modelberekeningen dat een verandering in de gemiddelde snelheid van +/- 1 km/uur leidt tot een toe-/afname van het aantal ongevallen en gewonden met 10 procent.
Verhoging van de snelheidslimiet leidde op 130-km-wegen tot een toename van de CO2 en NOx emissies met ongeveer 1 procent. Op de 110-autosnelwegen liep de CO2-emissie terug met 3 tot 4 procent. NOX daalde met 4 tot 5 procent. De mate van geluidhinder wijzigde nauwelijks.
De studie bestrijkt de periode 1 mei 2004 tot 1 september 2005, toen het strafpuntensysteem werd ingevoerd. Daarna is de gemiddelde snelheid op 130 km-wegen steeds toegenomen, aldus de onderzoekers. Hetzelfde geldt voor de 110 km-wegen. Op dit ogenblik zijn de lange-termijn-effecten nog onderwerp van studie.

Ook bij de snelheidsverhogingen in Nederland wil de minister vooral in kaart brengen hoe de gemiddelde werkelijk gereden snelheden bij een maximumsnelheid van 130 km/uur zich ontwikkelen. De gemiddeld gereden snelheid wordt onder meer gebruikt als indicator voor verkeersveiligheid, aldus minister Schultz.

Automobilisten mogen in ons land vanaf 1 maart op het traject A7 Wognum-Afsluitdijk in beide richtingen het gaspedaal iets dieper indrukken. Het traject op de A7 is de eerste van acht trajecten waar in het kader van experimenten een snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt ingevoerd.  Op de A2 en A16 gaat vanaf mei een verhoging naar 130 km  per uur gelden op momenten dat de verkeersdrukte dat toelaat. Op de A6 wordt de snelheid buiten de spits verhoogd naar 130 km per uur.  Op de A17, A32, A37 en de A58  gaat de snelheid vanaf juli 24 uur per dag omhoog naar 130 km per uur.

Het eerste 130-traject op de afsluitdijk heeft 2x 2 rijstroken en een totale lengte van 53 km. Het traject wordt aan het begin en eind gemarkeerd met borden die aangeven dat er op het traject sprake is van een verhoogde snelheidslimiet. Verder staan er verkeersborden met een rode rand en 130 in de berm. De nieuwe maximumsnelheid wordt op de gebruikelijke wijze gehandhaafd door de politie. In verband met de verkeersveiligheid blijft de aangepaste snelheid ter hoogte van het monument (100 km/uur) en de Stevinsluizen  (70 km/uur) van kracht.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Denemarken: 9 procent meer gewonden op 130 km/uur-wegen - VerkeersNet

Denemarken: 9 procent meer gewonden op 130 km/uur-wegen

Verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen in Denemarken leidde tot meer slachtoffers op 130-km trajecten. Op de trajecten waar de snelheid 110 km/uur bleef, daalde het aantal slachtoffers. Automobilisten mogen in ons land vanaf 1 maart op het traject A7 Wognum-Afsluitdijk in beide richtingen het gaspedaal iets dieper indrukken. Het traject op de A7 is de eerste van acht trajecten waar in het kader van experimenten een snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt ingevoerd.

Op 30 april 2004 werd de algemene geldende snelheidslimiet van 110 km/uur in Denemarken opgetrokken naar 130 km/uur. Op ongeveer de helft van het autosnelwegennet werd de snelheid vervolgens met borden gelimiteerd tot 110 km/uur. De maatregel ging gepaard met verhoogde handhaving, hogere snelheidsboetes en een voorlichtingscampagne gericht op de 110 km/uur -limiet. Wetenschappers van de Danish Road Directorate onderzochten de effecten in de eerste 16 maanden na invoering van de maatregel. Daarna werd een strafpuntensysteem ingevoerd en waren de effecten van de snelheidsmaatregelen niet meer afzonderlijk vast te stellen, aldus de onderzoekers.
Uit de evaluatie bleek dat de gemiddelde snelheid op 130 km/uur-trajecten opliep van 120 km/uur naar 121 km/uur. De snelheid op ongeveer de helft van de 110 km/uur-trajecten – die rond Kopenhagen – liep terug met 3 km/uur tot 116 km/uur. Op de andere helft liep de gemiddelde snelheid terug met 3 km/uur tot 119 km/uur.
Op 130 km/uur-wegen vielen 9 procent meer gewonden dan het jaar ervoor. Op de 110 km/uur-wegen, inclusief het gebied rond Kopenhagen, daalde het aantal gewonden met 40 procent.
De Deense onderzoekers constateren op grond van deze cijfers en uit modelberekeningen dat een verandering in de gemiddelde snelheid van +/- 1 km/uur leidt tot een toe-/afname van het aantal ongevallen en gewonden met 10 procent.
Verhoging van de snelheidslimiet leidde op 130-km-wegen tot een toename van de CO2 en NOx emissies met ongeveer 1 procent. Op de 110-autosnelwegen liep de CO2-emissie terug met 3 tot 4 procent. NOX daalde met 4 tot 5 procent. De mate van geluidhinder wijzigde nauwelijks.
De studie bestrijkt de periode 1 mei 2004 tot 1 september 2005, toen het strafpuntensysteem werd ingevoerd. Daarna is de gemiddelde snelheid op 130 km-wegen steeds toegenomen, aldus de onderzoekers. Hetzelfde geldt voor de 110 km-wegen. Op dit ogenblik zijn de lange-termijn-effecten nog onderwerp van studie.

Ook bij de snelheidsverhogingen in Nederland wil de minister vooral in kaart brengen hoe de gemiddelde werkelijk gereden snelheden bij een maximumsnelheid van 130 km/uur zich ontwikkelen. De gemiddeld gereden snelheid wordt onder meer gebruikt als indicator voor verkeersveiligheid, aldus minister Schultz.

Automobilisten mogen in ons land vanaf 1 maart op het traject A7 Wognum-Afsluitdijk in beide richtingen het gaspedaal iets dieper indrukken. Het traject op de A7 is de eerste van acht trajecten waar in het kader van experimenten een snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt ingevoerd.  Op de A2 en A16 gaat vanaf mei een verhoging naar 130 km  per uur gelden op momenten dat de verkeersdrukte dat toelaat. Op de A6 wordt de snelheid buiten de spits verhoogd naar 130 km per uur.  Op de A17, A32, A37 en de A58  gaat de snelheid vanaf juli 24 uur per dag omhoog naar 130 km per uur.

Het eerste 130-traject op de afsluitdijk heeft 2x 2 rijstroken en een totale lengte van 53 km. Het traject wordt aan het begin en eind gemarkeerd met borden die aangeven dat er op het traject sprake is van een verhoogde snelheidslimiet. Verder staan er verkeersborden met een rode rand en 130 in de berm. De nieuwe maximumsnelheid wordt op de gebruikelijke wijze gehandhaafd door de politie. In verband met de verkeersveiligheid blijft de aangepaste snelheid ter hoogte van het monument (100 km/uur) en de Stevinsluizen  (70 km/uur) van kracht.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.