Oprichting Instituut Shared Space in Drachten

De provincie Friesland is samen met de gemeente Smallingerland bezig met de oprichting van een Instituut Shared Space in Drachten. Verder heeft de provincie het Shared Space gedachtegoed in haar Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan geïmplementeerd.
Dit zegt Gedeputeerde Adema, zelf een enthousiaste aanhanger van de Shared Space filosofie. Binnen het Shared Space concept wordt de dominante rol van het autoverkeer in de openbare ruimte aanzienlijk beteugeld. Het streeft naar een optimale integratie van verkeersfuncties en culturele en sociale functies. Met als ultiem model dat traditionele verkeersborden, wegmarkeringen en obstakels uit de openbare ruimte verdwijnen en dat de automobilist vanuit natuurlijke gedragsregels zijn verantwoordelijkheid neemt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.