Langzaam rijden betekent schonere lucht

Door de vele verkeerslichten kenmerkt het huidige stedelijke verkeerssysteem zich door ‘hollen en stilstaan’: accelereren en weer afremmen tussen kruispunten. Dit is niet alleen onveilig, het kost ook veel tijd en leidt tot onnodig veel uitstoot van schadelijke stoffen. Door het scheiden van rijstroken, het bieden van rustpunten in de oversteekbeweging en door speciale kruispuntvormen kan de afwikkeling van het verkeer op de voorrangswegen ongehinderd plaatsvinden. Dit zorgt voor een hoge afwikkelingscapaciteit en is goed voor het milieu.

‘Langzaam rijden gaat sneller’ (Langzaam-sneller) is een van de maatregelen die CROW praktisch toepasbaar maakt via het kennisprogramma ‘Snelle oplossingen voor lucht en verkeer’ (Solve) en via de nieuwe publicatie ‘Schonere lucht bij een betere doorstroming’. Het Het LAGAS-concept bestaat al een jaar of tien, maar wordt tot nu toe op beperkte schaal toegepast (onder andere in Hilversum). Het gaat om een aanpak waarbij voertuigen gestaag kunnen doorrijden op smalle rijlopers met zo weinig mogelijk stops. Bekend is dat toepassing van Langzaam-sneller leidt tot een betere verkeersafwikkeling en dus tot een afname van emissies. Dit maakt het tot een mogelijke maatregel die een gemeente kan treffen om de luchtkwaliteit langs lokale wegen te verbeteren. Langs zwaar belaste gebiedsontsluitingswegen waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt en langs traversen door kleine kernen draagt de maatregel in vrijwel alle stedelijkheidsklassen bij aan het oplossen van een luchtkwaliteitvraagstuk of neemt hij het luchtkwaliteitknelpunt zelfs in zijn geheel weg, aldus meldt het CROW in de nieuwe publicatie. Bij deze publicatie is een simulatieprogramma gevoegd dat zowel informatie geeft over trajectsnelheden als over de emissies van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Hiermee kunnen verkeerskundigen en milieukundigen voor hun eigen lokale situatie een inschatting maken van de toepassingsmogelijkheden van deze oplossing.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.