SWOV start met pilotstudie diepteonderzoek verkeersongevallen

De SWOV is een pilotstudie gestart om na te gaan welke meerwaarde Nederlands diepteonderzoek heeft voor het verkeersveiligheidsbeleid. Opzet is dat bij elke dieptestudie een multidisciplinair onderzoeksteam een homogene groep ongevallen onderzoekt en nagaat welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan en de afloop van deze ongevallen.
Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan het verloop van het ongevalsproces; welke verkeersdeelnemers waren bij het ongeval betrokken, waar kwamen ze vandaan, waar gingen ze naartoe, wat zagen ze en wat hebben ze vervolgens gedaan, hoe reageerden anderen hierop, en welke rollen vervulden hun voertuigen en de wegomgeving hierin. Aan de hand van de uitgewerkte ongevalsprocessen wordt vervolgens nagegaan waar en op welke momenten het vermoedelijk fout is gegaan, waarom het fout is gegaan, hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden en hoe de ernst van de afloop kan worden beperkt. Dit geeft aanknopingspunten voor maatregelen waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen of waarmee de letselernst van deze ongevallen kan worden teruggedrongen.

De pilot duurt drie jaar en bestaat uit het opzetten en uitvoeren van twee SWOV-dieptestudies, gevolgd door een evaluatie van de meerwaarde voor het Nederlandse beleid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.