Limburg wil samen met bedrijfsleven aantal verkeersdoden terugbrengen tot nul

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) heeft het Europees Verkeersveiligheids Charter ondertekend. Hiermee schaart het ROVL zich achter de ambitie van de Europese Commissie om vanaf 2011 jaarlijks 25.000 potentiële verkeersslachtoffers te voorkomen.

Limburg wil ook in Europees verband laten blijken dat de ambitie van het ROVL verder gaat dan de rijksdoelstelling. “Het ROVL streeft er niet langer naar het aantal verkeersslachtoffers slechts te beperken, maar heeft de nuloptie omarmd: ons werk is pas klaar als er in het Limburgse verkeer geen ernstige verkeersslachtoffers meer vallen”, aldus Noël Lebens, verkeersgedeputeerde en voorzitter ROVL.

Het ROVL werkt daartoe aan een programma voor de periode 2008-2011. Daarvoor zoekt men onder meer samenwerking met de Universiteit van Maastricht en het wetenschappelijk onderzoek binnen de nieuwe bachelor opleiding Traffic and Transportation Science en de nieuwe master opleiding Traffic and Transportation Behavior. Dit in samenwerking met de Universiteit van Hasselt;
Verder gaat het ROVL gaat scholieren van het middelbaar onderwijs benaderen met eigentijds, interactief cabaret en theater, waarbij de jongeren een spiegel krijgen voorgehouden en hun (groeps)gedrag leren herkennen.
Verkeersveiligheid komt verder in het bestaande curriculum daar waar middelbare scholen lesuitval hebben. In die uren wordt een relatie gelegd tussen verkeersveiligheid en bestaande vakken op school (alcoholgebruik in de biologieles, snelheid, botskrachten, remmen e.d. in wiskunde en natuurkunde, CO2 uitstoot in scheikunde enz).
Ook gaat het ROVL het bedrijfsleven aanmoedigen om haar arbozorg te verleggen tot buiten de hekken van het bedrijf. Dat betekent dat zakelijk en woon-werk verkeer als bedrijfsproces moet worden gezien, inclusief de gewenste houding en vaardigheden. Rijscholen zullen herhalingcursussen gaan aanbieden. Deze gaan over schadepreventie, imagoschade, verbetering voertuigvaardigheid, brandstofbesparing en beperking CO2 uitstoot en de gewenste attitude (safety culture).
Samen met de rijschoolwereld en andere beroepsvervoerders (openbaar vervoer) gaat het ROVL op zoek naar onlogische punten in de infrastructuur. Ook samen met het bedrijfsleven richt het ROVL een denktank in die moet leiden tot creatieve innovaties op het gebied van verkeersveiligheid. Deze prototypes worden uitgetest en bij gebleken geschiktheid ook breder uitgevoerd.
Het ROVL gaat verder in buurten en wijken de dialoog aan over verkeersveiligheid. Daarbij wordt een programma aangeboden waarmee de bewoners zelf hun wijk veiliger kunnen vormgeven. Principes van gedeelde ruimte, gedeelde verantwoordelijkheid, voorkeursgedrag, elkaar aanspreken en communicatie, zijn hier leidend. Dit in plaats van aanpassingen in de infrastructuur. Het elkaar feedback geven op rijstijl wordt als pilot in een gemeente uitgevoerd.
De gemeenten worden aangemoedigd om eveneens de nulvisie te omarmen en daar hun handtekening voor te zetten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.