Onderzoek veiligheid 80-km wegen stagneert

Onderzoek naar de effectiviteit van verkeersveiligheidsvoorzieningen op 80 en 100 km-wegen stagneert om dat er geen uniforme database is met landelijke gegevens. Verschillende wegbeheerders houden verschillende gegevens bij, zodat onderzoek naar de effectiviteit van verkeersveiligheidsvoorzieningen op dit moment nog zeer beperkt is.

Dat blijkt uit een rapport van Goudappel Coffeng dat is opgesteld voor KpVV. Op de zogenaamde N-wegen vinden vaak ernstige ongevallen plaats. Om te weten in hoeverre die aan de inrichting van de weg te wijten zijn, zijn gegevens nodig omtrent die inrichting, zoals aantal rijstroken, bebording, markering, rijbaanscheiding, enzovoort. Die moeten komen van Rijkswaterstaat (beheerder van 800 km N-weg) en de provincies (samen bijna 8.000 km N-weg). De kwantiteit, kwaliteit en dekkingsgraad van de databestanden laat echter het nodige te wensen over, zo constateert Goudappel. Dit heeft vooral te maken met gebrek aan uniformiteit en aan algemene kwaliteit van de databestanden.
Hoe de inrichting van die bestanden gelijk is te trekken, vraagt nadere studie. Maar het is in ieder geval verstandig voor de provincies om minimaal de specificaties van Wegkenmerken+ aan te houden. Die bevat in grote lijnen de elementen die voor de bedoelde effectstudies nodig zijn en sluit het aan bij de databestanden van het rijk.
Verder kunnen de provinciale geosystemen hierop worden aangepast. Die worden nu doorgaans ontwikkeld voor beheers- en onderhoudsdoeleinden. De provinciale verkeersveiligheidsexperts worden doorgaans weinig betrokken bij de ontwikkeling van die systemen en dat zou anders moeten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Onderzoek veiligheid 80-km wegen stagneert - VerkeersNet

Onderzoek veiligheid 80-km wegen stagneert

Onderzoek naar de effectiviteit van verkeersveiligheidsvoorzieningen op 80 en 100 km-wegen stagneert om dat er geen uniforme database is met landelijke gegevens. Verschillende wegbeheerders houden verschillende gegevens bij, zodat onderzoek naar de effectiviteit van verkeersveiligheidsvoorzieningen op dit moment nog zeer beperkt is.

Dat blijkt uit een rapport van Goudappel Coffeng dat is opgesteld voor KpVV. Op de zogenaamde N-wegen vinden vaak ernstige ongevallen plaats. Om te weten in hoeverre die aan de inrichting van de weg te wijten zijn, zijn gegevens nodig omtrent die inrichting, zoals aantal rijstroken, bebording, markering, rijbaanscheiding, enzovoort. Die moeten komen van Rijkswaterstaat (beheerder van 800 km N-weg) en de provincies (samen bijna 8.000 km N-weg). De kwantiteit, kwaliteit en dekkingsgraad van de databestanden laat echter het nodige te wensen over, zo constateert Goudappel. Dit heeft vooral te maken met gebrek aan uniformiteit en aan algemene kwaliteit van de databestanden.
Hoe de inrichting van die bestanden gelijk is te trekken, vraagt nadere studie. Maar het is in ieder geval verstandig voor de provincies om minimaal de specificaties van Wegkenmerken+ aan te houden. Die bevat in grote lijnen de elementen die voor de bedoelde effectstudies nodig zijn en sluit het aan bij de databestanden van het rijk.
Verder kunnen de provinciale geosystemen hierop worden aangepast. Die worden nu doorgaans ontwikkeld voor beheers- en onderhoudsdoeleinden. De provinciale verkeersveiligheidsexperts worden doorgaans weinig betrokken bij de ontwikkeling van die systemen en dat zou anders moeten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.