Snelste routes moeten veiligste routes worden

In bestaande wegennetten loopt de veiligste route niet altijd via de snelste route. Autobestuurders kiezen echter meestal voor de snelste route. Daarom zouden de snelste routes moeten worden aangepast zodat ze ook de veiligste worden. Dit zou vervolgens ingebouwd kunnen worden in de software voor navigatiesystemen. Dit is een van de aanbevelingen uit het proefschrift En route to safer roads van onderzoeker Atze Dijkstra van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

In een meerjarig onderzoeksproject is Dijkstra nagegaan hoe de verkeersveiligheid kan verbeteren door de wegenstructuur en de caan te passen volgens de functionele eisen van Duurzaam Veilig. Een van die eisen is dat de snelste route samenvalt met de veiligste route. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Met de resultaten uit dit onderzoek kan men in het plannings- en ontwerpstadium van het wegennetwerk nagaan in hoeverre het netwerk aan de eisen van Duurzaam Veilig voldoet. Om deze eisen te kunnen onderzoeken zijn verscheidene soorten (nieuwe) onderzoeksmethoden ingezet. Ook is een kleinschalige praktijkproef uitgevoerd met een navigatiesysteem voor vrachtauto’s.
Uit dit onderzoek blijkt dat in de praktijk de veiligste route inderdaad lang niet altijd samenvalt met de snelste route. Omdat automobilisten doorgaans kiezen voor de snelste route, wordt aanbevolen om beleid te ontwikkelen dat ervoor kan zorgen van de snelste route ook de veiligste route te maken.
Het promotieonderzoek toont verder aan dat er een verband bestaat tussen (gesimuleerde) conflicten op kruispunten en geregistreerde verkeersongevallen. Op grond van de bevindingen wordt daarom aanbevolen het gebruik te stimuleren van microsimulatiemodellen die geschikt zijn om conflicten te berekenen. Daartoe dienen modules te worden geprogrammeerd die de output van elk type microsimulatiemodel kunnen bewerken tot veiligheidsindicatoren. Het proefschrift legt de basis voor dergelijke modules.
Een andere aanbeveling is om veiligheidscriteria, zoals die in dit onderzoek zijn samengesteld, in te bouwen in software voor navigatiesystemen. Vervolgens kan met deze software een proef worden uitgevoerd met een groter aantal voertuigen dan in de gerapporteerde kleinschalige proef met vrachtauto’s. In deze studie kunnen de werkelijke effecten op de veiligheid worden onderzocht.
Uit diverse praktijkstudies blijkt dat maatregelen op het niveau van het wegennet en van wegcategorisering resulteren in een substantiƫle verlaging van het aantal ongevallen. In Nederland ontbreekt nog een algemeen geaccepteerde ontwerpmethode voor de wegenstructuur en de wegcategorisering.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.