Meer ziekenhuisgewonden in 2007 als gevolg van verkeersongevallen

Het aantal mensen dat in 2007 na een verkeersongeval in het ziekenhuis belandde is in vergelijking met het jaar daarvoor met 8,6 procent gestegen. Ondanks deze verhoging ten opzichte van 2006 blijft het halen van de doelstellingen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 nog steeds in zicht.

Dat schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in de brief aan de Tweede Kamer over het aantal ziekenhuisgewonden in 2007. In het Strategisch Plan staat dat het aantal ziekenhuisgewonden in 2010 moet zijn teruggebracht tot maximaal 17.000 en in 2020 tot maximaal 12.250.

De lange termijntrend daalt sinds het begin van de registratie in 2001 met ruim 1 procent per jaar. Het aantal van 18.190 ziekenhuisgewonden in 2007 als gevolg van een verkeersongeval ligt iets boven de trendlijn. Ten opzichte van 2006 is het aantal met ruim 1400 toegenomen. Het verschil tussen 2007 en 2006 kan vooral worden verklaard doordat het aantal in 2006 ongeveer 5 procent onder de trend lag.

De daling van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval blijft duidelijk achter bij die van het aantal verkeersdoden. Minister Eurlings geeft in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid aan welke verkeersveiligheidmaatregelen hij op het gebied van verkeersveiligheid de komende jaar wil nemen om het leed dat verkeersongevallen met zich mee brengen verder te verminderen.

Net zoals voorgaande jaren zijn vooral fietsers en ouderen het slachtoffer van verkeersongevallen. Ruim 43 procent van de ziekenhuisgewonden zat op de fiets en 20,6 procent van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval was in 2007 ouder dan 65 jaar. Zowel fietsers als ouderen zijn doelgroepen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en zullen de komende jaren extra aandacht krijgen.

Het cijfer van het aantal ziekenhuisgewonden is tot stand gekomen aan de hand van registraties van politie en ziekenhuizen. Op basis daarvan maakt de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) een schatting van het werkelijke aantal ziekenhuisgewonden. De schatting is naar boven afgerond omdat er ook mensen in het ziekenhuis terechtkomen, die niet in het politieregister voorkomen en in ziekenhuizen niet als verkeersslachtoffer worden geregistreerd.

In opdracht van minister Eurlings is dit jaar tevens gemeten hoeveel slachtoffers van verkeersongevallen ernstig gewond waren. De minister heeft in december 2007 aangegeven dat de definitie ziekenhuisgewonden wordt gewijzigd in ernstig gewonden. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat er binnen de totale groep ziekenhuisgewonden een toenemend aantal ziekenhuisopnamen is met licht of zelfs geen letsel. Volgens de nieuwe definitie komt dit (geregistreerde) aantal ernstig gewonden als gevolg van verkeersongevallen in 2007 uit op 12.900. In 2006 was dit aantal 12.000 en in 2005 13.100 gewonden.

Vanaf volgend jaar zal alleen het aantal ernstig gewonden in de registratie worden gehanteerd. Als gevolg van deze overstap zullen ook de doelstellingen voor het aantal verkeersgewonden in 2010 en 2020 uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid worden herberekend en eind 2009 bekend wordt gemaakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer ziekenhuisgewonden in 2007 als gevolg van verkeersongevallen - VerkeersNet

Meer ziekenhuisgewonden in 2007 als gevolg van verkeersongevallen

Het aantal mensen dat in 2007 na een verkeersongeval in het ziekenhuis belandde is in vergelijking met het jaar daarvoor met 8,6 procent gestegen. Ondanks deze verhoging ten opzichte van 2006 blijft het halen van de doelstellingen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 nog steeds in zicht.

Dat schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in de brief aan de Tweede Kamer over het aantal ziekenhuisgewonden in 2007. In het Strategisch Plan staat dat het aantal ziekenhuisgewonden in 2010 moet zijn teruggebracht tot maximaal 17.000 en in 2020 tot maximaal 12.250.

De lange termijntrend daalt sinds het begin van de registratie in 2001 met ruim 1 procent per jaar. Het aantal van 18.190 ziekenhuisgewonden in 2007 als gevolg van een verkeersongeval ligt iets boven de trendlijn. Ten opzichte van 2006 is het aantal met ruim 1400 toegenomen. Het verschil tussen 2007 en 2006 kan vooral worden verklaard doordat het aantal in 2006 ongeveer 5 procent onder de trend lag.

De daling van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval blijft duidelijk achter bij die van het aantal verkeersdoden. Minister Eurlings geeft in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid aan welke verkeersveiligheidmaatregelen hij op het gebied van verkeersveiligheid de komende jaar wil nemen om het leed dat verkeersongevallen met zich mee brengen verder te verminderen.

Net zoals voorgaande jaren zijn vooral fietsers en ouderen het slachtoffer van verkeersongevallen. Ruim 43 procent van de ziekenhuisgewonden zat op de fiets en 20,6 procent van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval was in 2007 ouder dan 65 jaar. Zowel fietsers als ouderen zijn doelgroepen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en zullen de komende jaren extra aandacht krijgen.

Het cijfer van het aantal ziekenhuisgewonden is tot stand gekomen aan de hand van registraties van politie en ziekenhuizen. Op basis daarvan maakt de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) een schatting van het werkelijke aantal ziekenhuisgewonden. De schatting is naar boven afgerond omdat er ook mensen in het ziekenhuis terechtkomen, die niet in het politieregister voorkomen en in ziekenhuizen niet als verkeersslachtoffer worden geregistreerd.

In opdracht van minister Eurlings is dit jaar tevens gemeten hoeveel slachtoffers van verkeersongevallen ernstig gewond waren. De minister heeft in december 2007 aangegeven dat de definitie ziekenhuisgewonden wordt gewijzigd in ernstig gewonden. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat er binnen de totale groep ziekenhuisgewonden een toenemend aantal ziekenhuisopnamen is met licht of zelfs geen letsel. Volgens de nieuwe definitie komt dit (geregistreerde) aantal ernstig gewonden als gevolg van verkeersongevallen in 2007 uit op 12.900. In 2006 was dit aantal 12.000 en in 2005 13.100 gewonden.

Vanaf volgend jaar zal alleen het aantal ernstig gewonden in de registratie worden gehanteerd. Als gevolg van deze overstap zullen ook de doelstellingen voor het aantal verkeersgewonden in 2010 en 2020 uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid worden herberekend en eind 2009 bekend wordt gemaakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.