Shared Space krijgt steeds meer voet aan de grond

Zowel in binnen- als in buitenland worden steeds vaker wegen ingericht volgens het Shared Space principe. Recente publicaties laten zien dat in Nederland al een tiental gemeenten Shared Space toepassen of overwegen. En ook in de rest van Europa krijgt de ontwerpfilosofie steeds meer aanhangers.Shared Space is de ontwerpfilosofie waarin de openbare ruimte zo wordt ingericht dat verschillende verkeersdeelnemers – automobilisten, fietsers en voetgangers – er gemeenschappelijk gebruik van maken zonder stringente scheiding van de verkeerssoorten.
In Nederland bracht Royal Haskoning recent een publicatie uit met een aantal voorbeelden uit de praktijk. Daarin passeren onder meer projecten in Voorthuizen, ‘s-Heerenberg, Eefde en Tiel de revue.
Bij de diverse voorbeelden stond volgens het bureau steeds de vraag centraal: moet de verkeersfunctie de doorslag geven, de verblijfsfunctie, of is er een integrale oplossing mogelijk waarbij alle gebruikers van die ruimte voldoende tot zijn recht komen?
En de provincie Friesland bracht een brochure over de resultaten van zeven Europese projecten, waaronder in Nederland bekende voorbeelden als Haren en Emmen. Maar daarnaast ook voorbeelden uit Engeland, Duitsland en Denemarken.
Deze Engelstalige brochure laat verschillende invalshoeken zien waarom tot Shared Space is besloten in bepaalde situaties, zoals te hoge snelheden, cultureel historische overwegingen, landschappelijke waarden enzovoort.
De brochure concludeert dat eenvoudige altijd toepasbare oplossingen niet bestaan. Maar dat deze zeven projecten veel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis op dit terrein.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.