Registratie verkeersongevallen nog steeds onvolledig

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 augustus het Bestand geRegistreerde Verkeersongevallen in Nederland (BRON) 2010 vrijgegeven. Daaruit blijkt onder meer dat de registratiegraad nog steeds terugloopt.

Het bestand laat dan ook andere cijfers zien dan de gegevens die eerder dit jaar bekend werden gemaakt door het ministerie van IenM. Dat heeft te maken met het feit dat de registratie van verkeersongevallen en slachtoffers onvolledig is en ook met jaar onvollediger wordt. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit het aantal verkeersdoden, volgens het ministerie waren dat er in 2010 640, terwijl het aantal volgens de BRON-tabellen veel lager uitkomt (537 in tabel slachtoffers). Dat heeft volgens de SWOV te maken met het feit dat de politie vanwege diverse redenen niet alle verkeersongevallen en slachtoffers goed registreert. Ook alternatieve registraties, zoals de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS of de registratie van ziekenhuisopnamen (LMR) zijn niet volledig. Elk van de gegevensbronnen heeft zijn eigen ‘blinde vlekken’. Op basis van elke afzonderlijke gegevensbron is het daarom niet mogelijk een beeld te krijgen van de werkelijke omvang van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers, aldus de SWOV. Door bronnen te combineren kan de werkelijke omvang wel worden geschat. Hieruit kan vervolgens weer inzicht worden verkregen in de mate van volledigheid van elk van de afzonderlijke gegevensbronnen. De mate van volledigheid van een gegevensbron wordt uitgedrukt in de ‘registratiegraad’, het geregistreerde aantal gedeeld door de geschatte, werkelijke omvang (uitgedrukt als percentage). Voor het aantal verkeersdoden ligt dat percentage in 2010 op 84% (in 2009 89%), voor het aantal ernstig verkeersgewonden zakte het percentage in 2009 terug tot 46%. Voor dit jaar zijn daarover nog geen cijfers bekend.

De cijfers zijn evenals de registratiegraad terug te vinden via deze links:
Verkeersongevallen
Bestuurders in letselongevallen
Slachtoffers
Registratiegraden

 

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Registratie verkeersongevallen nog steeds onvolledig - VerkeersNet

Registratie verkeersongevallen nog steeds onvolledig

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 augustus het Bestand geRegistreerde Verkeersongevallen in Nederland (BRON) 2010 vrijgegeven. Daaruit blijkt onder meer dat de registratiegraad nog steeds terugloopt.

Het bestand laat dan ook andere cijfers zien dan de gegevens die eerder dit jaar bekend werden gemaakt door het ministerie van IenM. Dat heeft te maken met het feit dat de registratie van verkeersongevallen en slachtoffers onvolledig is en ook met jaar onvollediger wordt. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit het aantal verkeersdoden, volgens het ministerie waren dat er in 2010 640, terwijl het aantal volgens de BRON-tabellen veel lager uitkomt (537 in tabel slachtoffers). Dat heeft volgens de SWOV te maken met het feit dat de politie vanwege diverse redenen niet alle verkeersongevallen en slachtoffers goed registreert. Ook alternatieve registraties, zoals de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS of de registratie van ziekenhuisopnamen (LMR) zijn niet volledig. Elk van de gegevensbronnen heeft zijn eigen ‘blinde vlekken’. Op basis van elke afzonderlijke gegevensbron is het daarom niet mogelijk een beeld te krijgen van de werkelijke omvang van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers, aldus de SWOV. Door bronnen te combineren kan de werkelijke omvang wel worden geschat. Hieruit kan vervolgens weer inzicht worden verkregen in de mate van volledigheid van elk van de afzonderlijke gegevensbronnen. De mate van volledigheid van een gegevensbron wordt uitgedrukt in de ‘registratiegraad’, het geregistreerde aantal gedeeld door de geschatte, werkelijke omvang (uitgedrukt als percentage). Voor het aantal verkeersdoden ligt dat percentage in 2010 op 84% (in 2009 89%), voor het aantal ernstig verkeersgewonden zakte het percentage in 2009 terug tot 46%. Voor dit jaar zijn daarover nog geen cijfers bekend.

De cijfers zijn evenals de registratiegraad terug te vinden via deze links:
Verkeersongevallen
Bestuurders in letselongevallen
Slachtoffers
Registratiegraden

 

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.