Doelstellingen verkeerslachtoffers 2020 in gevaar

Als er geen aanvullende maatregelen genomen worden verwacht de SWOV dat in 2020 meer doden en ernstig verkeersgewonden te betreuren zijn dan in de doelstellingen voor dat jaar zijn vastgelegd.

SWOV-berekeningen wijzen uit dat, afhankelijk van de mobiliteitsontwikkeling, er in 2020 500 tot 570 verkeersdoden zullen vallen en tussen de 16.700 en 18.300 ernstig verkeersgewonden. Mocht de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen de komende jaren als gevolg van de financieel-economische situatie, achterblijven dan zal het aantal slachtoffers in 2020 nog hoger liggen.

Dit is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport Verkeersveiligheidsverkenning 2020, Interimrapport fase 1 . Het totale onderzoek bestaat uit drie fasen, namelijk fase 1 (toetsen), fase 2 (adviseren) en fase 3 (doorrekenen ) en wordt verricht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De doelstelling voor Nederland is om het aantal verkeersdoden in 2020 terug te brengen tot maximaal 500 en het aantal ernstig verkeersgewonden tot 10.600. Uit de SWOV-berekeningen blijkt dus dat deze doelstellingen mogelijk ( verkeersdoden) respectievelijk vrijwel zeker niet (ernstig verkeersgewonden) gehaald zullen worden.

Medio 2012 moet een aangepaste strategie afgerond zijn.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Doelstellingen verkeerslachtoffers 2020 in gevaar - VerkeersNet

Doelstellingen verkeerslachtoffers 2020 in gevaar

Als er geen aanvullende maatregelen genomen worden verwacht de SWOV dat in 2020 meer doden en ernstig verkeersgewonden te betreuren zijn dan in de doelstellingen voor dat jaar zijn vastgelegd.

SWOV-berekeningen wijzen uit dat, afhankelijk van de mobiliteitsontwikkeling, er in 2020 500 tot 570 verkeersdoden zullen vallen en tussen de 16.700 en 18.300 ernstig verkeersgewonden. Mocht de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen de komende jaren als gevolg van de financieel-economische situatie, achterblijven dan zal het aantal slachtoffers in 2020 nog hoger liggen.

Dit is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport Verkeersveiligheidsverkenning 2020, Interimrapport fase 1 . Het totale onderzoek bestaat uit drie fasen, namelijk fase 1 (toetsen), fase 2 (adviseren) en fase 3 (doorrekenen ) en wordt verricht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De doelstelling voor Nederland is om het aantal verkeersdoden in 2020 terug te brengen tot maximaal 500 en het aantal ernstig verkeersgewonden tot 10.600. Uit de SWOV-berekeningen blijkt dus dat deze doelstellingen mogelijk ( verkeersdoden) respectievelijk vrijwel zeker niet (ernstig verkeersgewonden) gehaald zullen worden.

Medio 2012 moet een aangepaste strategie afgerond zijn.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.