Shared Space maakt Haren veiliger

De meeste inwoners van Haren vinden dat de verkeersveiligheid erop achteruit is gegaan sinds de invoering van Shared Space in het centrum. De cijfers laten echter zien dat er minder ongevallen gebeuren, en ook de afloop van die ongevallen is minder ernstig.

Haren was één van de eerste gemeenten die met het Shared Space aan de slag ging. Onder meer het centrum werd heringericht volgens deze aanpak. Onderzoek wees uit dat bijna 60% van de ondervraagden in Haren vindt dat de verkeersveiligheid is verslechterd. Slechts 30% is van mening dat de verkeersveiligheid is verbeterd.
Van de mensen die vinden dat de verkeersveiligheid is verslechterd vindt bijna iedereen dat dit geldt voor zowel de voetgangers als de fietsers. Als belangrijkste reden wordt hierbij genoemd dat de inrichting onduidelijk is. Daarnaast (en daardoor) zitten fietsers en voetgangers elkaar in de weg.
Recente onderzoek van de Grontmij laat nu zien dat er desondanks een duidelijke dalende trend van het aantal ongevallen waarneembaar is (op het gedeelte tussen de rotonde Emmalaan en rotonde Molenweg). In de jaren voor de herinrichting (2002) gebeurden gemiddeld 11 ongevallen per jaar op de Rijksstraatweg door het centrum. Het gemiddelde aantal ongevallen na de herinrichting is 5 ongevallen per jaar. In het eerste jaar gebeurden nog 9 ongevallen, maar daarna is dit aantal gedaald naar 4 ongevallen in 2007. Het blijkt dus dat de herinrichting een positief effect heeft op de objectieve verkeersveiligheid, concludeert Grontmij.
Er blijkt ook een positief effect op de afloop van de ongevallen. Na de herinrichting is slechts één ongeval geregistreerd waarbij een slachtoffer gevallen is. De meest ongevallen gebeuren, zowel in de oude als de nieuwe situatie, tussen twee auto’s. Hoewel de fietsers en auto’s nu gebruik maken van dezelfde rijbaan is het aantal ongevallen tussen deze beide niet toegenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.