Inritborden op boerenerven verbeteren verkeersveiligheid aanzienlijk

Het nieuwe verkeersbord dat de provincie Flevoland heeft ontworpen om vrachtwagenchauffeurs te wijzen op keermogelijkheden op (boeren)erven heeft de verkeersveiligheid bij inritten aanzienlijk doen toenemen. Inmiddels wordt dit bord nu gebruikt door ruim 300 agrariërs in Flevoland, van wie het merendeel in de gemeente Noordoostpolder.

Het gebeurt regelmatig dat vrachtautochauffeurs vanaf de doorgaande weg, onnodig achteruit een boerenerf in steken. Dit komt voor in situaties waarin het de chauffeur niet duidelijk is dat op het boerenerf een keermogelijkheid bestaat, of dat er een tweede toegang naar het erf is. Zodoende kunnen onnodige verkeeronveilige situaties ontstaan, met name tijdens duisternis. In het verleden heeft dat geleid tot ongevallen met ernstige afloop.
De provincie Flevoland heeft onderzoek laten doen onder agrarische bedrijven in de Noordoostpolder die gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld inritbord. Dit ‘inritbord voor boerenerven’ duidt aan dat vrachtauto’s op het erf kunnen keren. Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid bij inritten van agrarische bedrijven aanzienlijk is verbeterd, aldus de provincie. Van de circa 350 agrarische bedrijven waar het inritbord is geplaatst, hebben 189 bedrijven meegewerkt aan dit onderzoek.
Van de ondervraagden geeft 93% aan dat er een verbetering van de verkeerssituatie heeft plaatsgevonden bij de inrit: minder manoeuvrerende vrachtauto’s en een duidelijker situatie. De borden hebben verder geleid tot een afname van ruim 400 kerende vrachtwagens per dag op de openbare weg in oogsttijd.
De waardering voor het bord is hoog, er wordt door verschillende respondenten gevraagd of het bord breder toegepast zou kunnen worden op bijvoorbeeld bedrijventerreinen of agrarische gebieden elders. De borden waren voor ondernemers verder aanleiding hun erf beter geschikt te maken voor vrachtwagens. Wel bleek uit het onderzoek dat de borden niet door alle chauffeurs wordt begrepen. Voor buitenlandse chauffeurs ontstaat onduidelijkheid omdat men denkt een ‘rondje’ te kunnen rijden wat niet altijd mogelijk is.
Naar schatting gebeuren in Nederland jaarlijks circa 9 dodelijke ongevallen met achteruitrijdende vrachtauto’s bij inritten. Flevolandse cijfers laten zien dat gedurende de periode 1997-2007 zich in totaal 132 aanrijdingen voordeden met vrachtauto’s bij in- en uitritten. Daarvan waren er 33 met letselafloop, waarvan 4 dodelijk.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Inritborden op boerenerven verbeteren verkeersveiligheid aanzienlijk - VerkeersNet

Inritborden op boerenerven verbeteren verkeersveiligheid aanzienlijk

Het nieuwe verkeersbord dat de provincie Flevoland heeft ontworpen om vrachtwagenchauffeurs te wijzen op keermogelijkheden op (boeren)erven heeft de verkeersveiligheid bij inritten aanzienlijk doen toenemen. Inmiddels wordt dit bord nu gebruikt door ruim 300 agrariërs in Flevoland, van wie het merendeel in de gemeente Noordoostpolder.

Het gebeurt regelmatig dat vrachtautochauffeurs vanaf de doorgaande weg, onnodig achteruit een boerenerf in steken. Dit komt voor in situaties waarin het de chauffeur niet duidelijk is dat op het boerenerf een keermogelijkheid bestaat, of dat er een tweede toegang naar het erf is. Zodoende kunnen onnodige verkeeronveilige situaties ontstaan, met name tijdens duisternis. In het verleden heeft dat geleid tot ongevallen met ernstige afloop.
De provincie Flevoland heeft onderzoek laten doen onder agrarische bedrijven in de Noordoostpolder die gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld inritbord. Dit ‘inritbord voor boerenerven’ duidt aan dat vrachtauto’s op het erf kunnen keren. Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid bij inritten van agrarische bedrijven aanzienlijk is verbeterd, aldus de provincie. Van de circa 350 agrarische bedrijven waar het inritbord is geplaatst, hebben 189 bedrijven meegewerkt aan dit onderzoek.
Van de ondervraagden geeft 93% aan dat er een verbetering van de verkeerssituatie heeft plaatsgevonden bij de inrit: minder manoeuvrerende vrachtauto’s en een duidelijker situatie. De borden hebben verder geleid tot een afname van ruim 400 kerende vrachtwagens per dag op de openbare weg in oogsttijd.
De waardering voor het bord is hoog, er wordt door verschillende respondenten gevraagd of het bord breder toegepast zou kunnen worden op bijvoorbeeld bedrijventerreinen of agrarische gebieden elders. De borden waren voor ondernemers verder aanleiding hun erf beter geschikt te maken voor vrachtwagens. Wel bleek uit het onderzoek dat de borden niet door alle chauffeurs wordt begrepen. Voor buitenlandse chauffeurs ontstaat onduidelijkheid omdat men denkt een ‘rondje’ te kunnen rijden wat niet altijd mogelijk is.
Naar schatting gebeuren in Nederland jaarlijks circa 9 dodelijke ongevallen met achteruitrijdende vrachtauto’s bij inritten. Flevolandse cijfers laten zien dat gedurende de periode 1997-2007 zich in totaal 132 aanrijdingen voordeden met vrachtauto’s bij in- en uitritten. Daarvan waren er 33 met letselafloop, waarvan 4 dodelijk.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.