Ouderen vaak slachtoffer van eenzijdig fietsongeval

Het aantal verkeersdoden daalde in 2010. In diezelfde periode is het aantal ernstig verkeersgewonden met zo’n 600 gestegen naar circa 19.200. Op het hoofdwegennet is het aantal ernstig gewonden sinds 2001-2003 met ruim 20% gedaald. Dit betekent dat vooral op het onderliggend wegennet extra inzet nodig is om het aantal ernstig gewonden terug te dringen.

In een brief aan de kamer stelt minister Schultz dat een aanvullende analayse leert dat het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden verklaard wordt door een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser. Hiervan bleek het in 86% om een eenzijdig ongeval te gaan. Hiervan was in de helft van alle gevallen was het slachtoffer ouder dan 54 jaar. Daarnaast bleek dat het aantal ernstig gewonden onder gemotoriseerde tweewielers stijgt. Het aantal ernstig gewonden onder motorrijders is sinds 2000 met 25% gestegen en het aantal brom- en snorfietsers is, na een daling tot 2005, met 20% gestegen naar het niveau van 2000. Beide toenamen zijn echter kleiner dan de toename van het aantal geregistreerde motoren en brom-snorfietsen. Het aantal geregistreerde motoren is sinds 2000 met 47% toegenomen en het aantal brom- snorfietsen is sinds 2007 met 45% toegenomen.

De minister concludeert hieruit dat het voorkomen van eenzijdige fietsongevallen met specifieke aandacht voor de ouderen nodig is. Een eerste pilots gericht op de kwaliteit van de gladheidsbestrijding en het weghalen van paaltjes zijn al gestart in een aantal gemeenten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Ouderen vaak slachtoffer van eenzijdig fietsongeval - VerkeersNet

Ouderen vaak slachtoffer van eenzijdig fietsongeval

Het aantal verkeersdoden daalde in 2010. In diezelfde periode is het aantal ernstig verkeersgewonden met zo’n 600 gestegen naar circa 19.200. Op het hoofdwegennet is het aantal ernstig gewonden sinds 2001-2003 met ruim 20% gedaald. Dit betekent dat vooral op het onderliggend wegennet extra inzet nodig is om het aantal ernstig gewonden terug te dringen.

In een brief aan de kamer stelt minister Schultz dat een aanvullende analayse leert dat het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden verklaard wordt door een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser. Hiervan bleek het in 86% om een eenzijdig ongeval te gaan. Hiervan was in de helft van alle gevallen was het slachtoffer ouder dan 54 jaar. Daarnaast bleek dat het aantal ernstig gewonden onder gemotoriseerde tweewielers stijgt. Het aantal ernstig gewonden onder motorrijders is sinds 2000 met 25% gestegen en het aantal brom- en snorfietsers is, na een daling tot 2005, met 20% gestegen naar het niveau van 2000. Beide toenamen zijn echter kleiner dan de toename van het aantal geregistreerde motoren en brom-snorfietsen. Het aantal geregistreerde motoren is sinds 2000 met 47% toegenomen en het aantal brom- snorfietsen is sinds 2007 met 45% toegenomen.

De minister concludeert hieruit dat het voorkomen van eenzijdige fietsongevallen met specifieke aandacht voor de ouderen nodig is. Een eerste pilots gericht op de kwaliteit van de gladheidsbestrijding en het weghalen van paaltjes zijn al gestart in een aantal gemeenten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.