België legt nadruk op ‘Go for zero’

In België vallen in verhouding tweemaal zoveel verkeersdoden als in Nederland. En ook de jongste cijfers zijn niet hoopgevend. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) probeert het tij te keren door in de campagnes de nadruk te leggen op de nuloptie.

Provincies als Limburg en Zeeland hebben in ons land de ‘nuloptie’ als verkeersveiligheidsdoelstelling omarmt. In België gebruikt men de nuloptie ook in publieksgerichte landelijke campagnes. Het aantal verkeersdoden in België ligt in 2010 rond 840. Dit betekent dat het aantal doden tussen 2000 en 2010 met 43 % is gedaald. De doelstelling van 50 % reductie werd niet gehaald, desalniettemin is het een mooie daling, aldus het BiVV. Desondanks blijft België een slechte leerling in Europa. Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in België bedraagt 77, terwijl het Europees gemiddelde 61 is. In Nederland, Zweden of Groot-Brittannië, ligt het gemiddelde aantal verkeersdoden per miljoen inwoners zich onder de grens van 40. Verhoudingsgewijs telt België twee keer meer verkeersdoden dan Nederland. Verkeersveiligheid in België blijft daarmee een aanzienlijk maatschappelijk probleem, waar elke dag ongeveer 20 doden of zwaargewonden in het verkeer vallen. De cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van 2011 zullen binnen een aantal weken gepubliceerd worden. De statistieken van het aantal verkeersdoden van de eerste negen maanden zijn daarentegen wel al bekend en vertonen een stijgende tendens.
Voor 2020 mikt de Europese Commissie op een halvering van het aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van 2010. De Verenigde Naties hebben de periode 2011-2020 uitgeroepen tot de ‘Decade for Road Safety’. Voor België betekent dit dat het aantal van 420 verkeersdoden per jaar niet mag worden overschrijden (840 verkeersdoden in 2010).

‘Indien we een ommekeer wensen, moet iedereen zijn steentje bijdragen om de verkeersveiligheid te verhogen: overheden, de bedrijfswereld, grote organisaties, de media en de burgers’, aldus de BiVV. Dat is ook de insteek van “Go For Zero”, dat de rode draad vormt door de campagnes van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. ‘Op termijn moeten we streven naar het enige menselijk aanvaardbare doel op vlak van verkeersveiligheid: nul doden in het verkeer. ‘

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

België legt nadruk op 'Go for zero' - VerkeersNet

België legt nadruk op ‘Go for zero’

In België vallen in verhouding tweemaal zoveel verkeersdoden als in Nederland. En ook de jongste cijfers zijn niet hoopgevend. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) probeert het tij te keren door in de campagnes de nadruk te leggen op de nuloptie.

Provincies als Limburg en Zeeland hebben in ons land de ‘nuloptie’ als verkeersveiligheidsdoelstelling omarmt. In België gebruikt men de nuloptie ook in publieksgerichte landelijke campagnes. Het aantal verkeersdoden in België ligt in 2010 rond 840. Dit betekent dat het aantal doden tussen 2000 en 2010 met 43 % is gedaald. De doelstelling van 50 % reductie werd niet gehaald, desalniettemin is het een mooie daling, aldus het BiVV. Desondanks blijft België een slechte leerling in Europa. Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in België bedraagt 77, terwijl het Europees gemiddelde 61 is. In Nederland, Zweden of Groot-Brittannië, ligt het gemiddelde aantal verkeersdoden per miljoen inwoners zich onder de grens van 40. Verhoudingsgewijs telt België twee keer meer verkeersdoden dan Nederland. Verkeersveiligheid in België blijft daarmee een aanzienlijk maatschappelijk probleem, waar elke dag ongeveer 20 doden of zwaargewonden in het verkeer vallen. De cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van 2011 zullen binnen een aantal weken gepubliceerd worden. De statistieken van het aantal verkeersdoden van de eerste negen maanden zijn daarentegen wel al bekend en vertonen een stijgende tendens.
Voor 2020 mikt de Europese Commissie op een halvering van het aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van 2010. De Verenigde Naties hebben de periode 2011-2020 uitgeroepen tot de ‘Decade for Road Safety’. Voor België betekent dit dat het aantal van 420 verkeersdoden per jaar niet mag worden overschrijden (840 verkeersdoden in 2010).

‘Indien we een ommekeer wensen, moet iedereen zijn steentje bijdragen om de verkeersveiligheid te verhogen: overheden, de bedrijfswereld, grote organisaties, de media en de burgers’, aldus de BiVV. Dat is ook de insteek van “Go For Zero”, dat de rode draad vormt door de campagnes van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. ‘Op termijn moeten we streven naar het enige menselijk aanvaardbare doel op vlak van verkeersveiligheid: nul doden in het verkeer. ‘

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.