Hinkelpad als snelheidsremmer

Hinkelpad in aanleg.

Het hinkelpad in aanleg.Een proef met het aanbrengen van een hinkelpad over de straat leidde in de gemeente Woudenberg tot een snelheidsreductie van 3 km/uur. Volgens de onderzoekers die het experiment uitvoerden een bewijs dat je met afbeeldingen die onbewust werken het menselijk gedrag kunt beïnvloeden.

In de gemeente Woudenberg werd op de Kennedylaan een hinkelpad op de weg getekend. Vervolgens werd de snelheid gemeten van passerende  personenauto’s. In de ochtendspits en overdag (7-17 uur) nam de gemiddelde snelheid met3 km/haf. ’s Avonds bleek het effect wat lager (1 km/uur), waarschijnlijk  omdat in het donker het hinkelpad niet goed waargenomen wordt en er geen kinderen op straat verwacht worden. Ook bleek uit observaties dat passanten na passeren van het hinkelpad beter in zijwegen kijken en meer remmen dan zonder hinkelpad.

Volgens onderzoeker Matthijs Dicke van Goudappel Coffeng is het effect redelijk groot te noemen en ook significant. Het kan volgens Dicke zelfs nog groter worden als je het hinkelpad nog duidelijker maakt qua associatie met spelende kinderen en door meer overleg met de buurt. Ook verwacht hij dat het effect groter is in voorjaar en zomer omdat mooier weer sterker de associatie oproept met buitenspelende kinderen.

Een aantal jaren geleden werden overigens ook al experimenten gedaan met ‘virtuele snelheidsremmers’ in de vorm van speciale ‘driedimensionale’ markering die de indruk gaf dat er blokken op de weg lagen. Ook daar bleek enig effect te meten, maar na verloop van tijd nam dit effect af.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Hinkelpad als snelheidsremmer - VerkeersNet

Hinkelpad als snelheidsremmer

Hinkelpad in aanleg.

Het hinkelpad in aanleg.Een proef met het aanbrengen van een hinkelpad over de straat leidde in de gemeente Woudenberg tot een snelheidsreductie van 3 km/uur. Volgens de onderzoekers die het experiment uitvoerden een bewijs dat je met afbeeldingen die onbewust werken het menselijk gedrag kunt beïnvloeden.

In de gemeente Woudenberg werd op de Kennedylaan een hinkelpad op de weg getekend. Vervolgens werd de snelheid gemeten van passerende  personenauto’s. In de ochtendspits en overdag (7-17 uur) nam de gemiddelde snelheid met3 km/haf. ’s Avonds bleek het effect wat lager (1 km/uur), waarschijnlijk  omdat in het donker het hinkelpad niet goed waargenomen wordt en er geen kinderen op straat verwacht worden. Ook bleek uit observaties dat passanten na passeren van het hinkelpad beter in zijwegen kijken en meer remmen dan zonder hinkelpad.

Volgens onderzoeker Matthijs Dicke van Goudappel Coffeng is het effect redelijk groot te noemen en ook significant. Het kan volgens Dicke zelfs nog groter worden als je het hinkelpad nog duidelijker maakt qua associatie met spelende kinderen en door meer overleg met de buurt. Ook verwacht hij dat het effect groter is in voorjaar en zomer omdat mooier weer sterker de associatie oproept met buitenspelende kinderen.

Een aantal jaren geleden werden overigens ook al experimenten gedaan met ‘virtuele snelheidsremmers’ in de vorm van speciale ‘driedimensionale’ markering die de indruk gaf dat er blokken op de weg lagen. Ook daar bleek enig effect te meten, maar na verloop van tijd nam dit effect af.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.