VVN start meldpuntveiligverkeer.nl

Iedereen kan sinds 1 maart verkeersonveilige situaties melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer (www.meldpuntveiligverkeer.nl). Dit kan gaan om een gevaarlijke route die kinderen moeten fietsen naar school of een plek waarvan mensen het gevoel hebben dat deze niet verkeersveilig is. Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseert de melders vervolgens hoe zij zelf kunnen bijdragen om de situatie te verbeteren.

VVN kan zien wat verkeersdeelnemers vinden van verkeerssituaties, hoeveel meldingen er van een situatie zijn binnengekomen en hoe de verkeersbeleving ter plaatse is. Landelijk coördinator Jenno Kootstra: “Komen er bijvoorbeeld veel meldingen over het verkeersgedrag in 30 kilometergebieden binnen, dan weten wij dat we daarmee aan de slag moeten. Ook al gebeuren daar weinig of geen ongevallen. Het kan zijn dat mensen de plekken die ze als verkeersonveilig ervaren juist vermijden. Voor deze plekken is vooralsnog weinig aandacht, omdat de verkeersonveiligheid niet terug te zien is in de ongevalcijfers.”

In de eerste gegevens van de database ziet VVN nu al een patroon: 48% van de meldingen gaat over het verkeersgedrag en 52% van de meldingen is gericht op de weginrichting. De informatie uit de database kunnen wegbeheerders, gemeenten, provincies en het Rijk gebruiken om de wegen te verbeteren of de plekken te onderzoeken die mensen als verkeeronveilig ervaren, aldus VVN.

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VVN start meldpuntveiligverkeer.nl - VerkeersNet

VVN start meldpuntveiligverkeer.nl

Iedereen kan sinds 1 maart verkeersonveilige situaties melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer (www.meldpuntveiligverkeer.nl). Dit kan gaan om een gevaarlijke route die kinderen moeten fietsen naar school of een plek waarvan mensen het gevoel hebben dat deze niet verkeersveilig is. Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseert de melders vervolgens hoe zij zelf kunnen bijdragen om de situatie te verbeteren.

VVN kan zien wat verkeersdeelnemers vinden van verkeerssituaties, hoeveel meldingen er van een situatie zijn binnengekomen en hoe de verkeersbeleving ter plaatse is. Landelijk coördinator Jenno Kootstra: “Komen er bijvoorbeeld veel meldingen over het verkeersgedrag in 30 kilometergebieden binnen, dan weten wij dat we daarmee aan de slag moeten. Ook al gebeuren daar weinig of geen ongevallen. Het kan zijn dat mensen de plekken die ze als verkeersonveilig ervaren juist vermijden. Voor deze plekken is vooralsnog weinig aandacht, omdat de verkeersonveiligheid niet terug te zien is in de ongevalcijfers.”

In de eerste gegevens van de database ziet VVN nu al een patroon: 48% van de meldingen gaat over het verkeersgedrag en 52% van de meldingen is gericht op de weginrichting. De informatie uit de database kunnen wegbeheerders, gemeenten, provincies en het Rijk gebruiken om de wegen te verbeteren of de plekken te onderzoeken die mensen als verkeeronveilig ervaren, aldus VVN.

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.