België: aanzienlijke stijging aantal verkeersdoden in 2011

Het aantal verkeersdoden in België is in 2011 met 3,8 % toegenomen ten opzichte van 2010. De cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV tonen aan dat het aantal letselongevallen met 4,1 % is gestegen ten opzichte van 2010 (van 45.828 naar 47.700 ongevallen).

Het aantal verkeersdoden vertoont dezelfde tendens (van 742 naar 770 doden, oftewel een stijging van 3,8 %). Eén van de factoren die volgens het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid deze toename verklaren, zijn de weersomstandigheden. De milde decembermaand in 2011 leidde bijvoorbeeld tot een sterke toename van het aantal letselongevallen ten opzichte van de maanden december 2008, 2009 en 2010. Ter vergelijking, in december 2010 vielen 33 doden tegen 71 in december 2011.
Als dat wordt verdisconteerd inde cijfers, zou voor 2011 sprake zijn van een stagnatie in de dalende tendens.
Overigens gaat het hier om het aantal mensen dat direct bij een verkeersongeval om het leven kwam. De personen die binnen de 30 dagen na een verkeersongeval overlijden, moeten daar nog aan toegevoegd worden. Het definitieve aantal verkeersdoden in 2011 zou dan kunnen oplopen tot ongeveer 875, waarmee de doelstelling van maximaal 620 verkeersdoden in 2015 (420 in 2020) nog veraf ligt. Dit betekent tevens een forse breuk met het recente verleden, namelijk de aanzienlijke daling van het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2010 (van ongeveer 943 naar 840 verkeersdoden, oftewel een daling van 10,9%).

Opvallend is overigens de stijging van het aantal verkeersdoden onder de motorrijders (van 97 naar 114 doden, oftewel + 17,5 %). Opvallend is ook dat het aantal fietsongevallen ten opzichte van 2010 is gestegen (+ 12,5 %), maarhet aantal fietsdoden daarentegen sterk is afgenomen (van 63 naar 58, oftewel -7,9 %).
De definitieve ongevallencijfers cijfers zullen binnen enkele maanden bekend zijn.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

België: aanzienlijke stijging aantal verkeersdoden in 2011 - VerkeersNet

België: aanzienlijke stijging aantal verkeersdoden in 2011

Het aantal verkeersdoden in België is in 2011 met 3,8 % toegenomen ten opzichte van 2010. De cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV tonen aan dat het aantal letselongevallen met 4,1 % is gestegen ten opzichte van 2010 (van 45.828 naar 47.700 ongevallen).

Het aantal verkeersdoden vertoont dezelfde tendens (van 742 naar 770 doden, oftewel een stijging van 3,8 %). Eén van de factoren die volgens het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid deze toename verklaren, zijn de weersomstandigheden. De milde decembermaand in 2011 leidde bijvoorbeeld tot een sterke toename van het aantal letselongevallen ten opzichte van de maanden december 2008, 2009 en 2010. Ter vergelijking, in december 2010 vielen 33 doden tegen 71 in december 2011.
Als dat wordt verdisconteerd inde cijfers, zou voor 2011 sprake zijn van een stagnatie in de dalende tendens.
Overigens gaat het hier om het aantal mensen dat direct bij een verkeersongeval om het leven kwam. De personen die binnen de 30 dagen na een verkeersongeval overlijden, moeten daar nog aan toegevoegd worden. Het definitieve aantal verkeersdoden in 2011 zou dan kunnen oplopen tot ongeveer 875, waarmee de doelstelling van maximaal 620 verkeersdoden in 2015 (420 in 2020) nog veraf ligt. Dit betekent tevens een forse breuk met het recente verleden, namelijk de aanzienlijke daling van het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2010 (van ongeveer 943 naar 840 verkeersdoden, oftewel een daling van 10,9%).

Opvallend is overigens de stijging van het aantal verkeersdoden onder de motorrijders (van 97 naar 114 doden, oftewel + 17,5 %). Opvallend is ook dat het aantal fietsongevallen ten opzichte van 2010 is gestegen (+ 12,5 %), maarhet aantal fietsdoden daarentegen sterk is afgenomen (van 63 naar 58, oftewel -7,9 %).
De definitieve ongevallencijfers cijfers zullen binnen enkele maanden bekend zijn.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.