Extra maatregelen op een vijfde van de geplande 130 km/h-trajecten

Op 18% van de autosnelwegtrajecten waarvoor 130 km/h-uur gepland staat, worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bijvoorbeeld het verlengen van in/uitvoegers, obstakels die worden weggenomen of afgeschermd of het aanbrengen van waarschuwingsborden en/of markering.

Dat schrijft minister Schultz in een brief aan de Kamer. De Kamer wil dat de maximumsnelheid pas wordt verhoogd, als de verkeersveiligheid is verzekerd. Hoewel minister Schultz benadrukt dat alle Nederlandse autosnelwegen veilig zijn (Road Protection Score van 3 of 4 sterren) ‘kan een aanpak van de kritische ontwerpelementen de verkeersveiligheid verder verbeteren.’
Dat staat nu gepland voor wegen met een relatief hoog ongevalsrisico, in combinatie met een hoog aantal kritische ontwerpelementen en een hoge verkeersintensiteit. Dit betreft 342 km autosnelweg, dat is een vijfde van de autosnelwegen waarop een snelheidsverhoging is voorzien.

Er was een snelheidsverhoging aangekondigd op in ieder geval 58% van de autosnelwegen. Als gevolg van een motie over luchtkwaliteit gaat de snelheidsverhoging niet door op 2,7% van de autosnelwegen. Op 10% van de autosnelwegen wordt de maximumsnelheid later deze kabinetsperiode verhoogt, na het aanpakken van de kritische ontwerpelementen.
De maximumsnelheid van 130 km/h geldt daarmee per 1 september in ieder geval op 45% van de autosnelwegen, hetzij de gehele dag, hetzij in de avond en nacht. Verder wordt er – bovenop de 58% – voor 19% van de autosnelwegen nog onderzoek gedaan naar de effecten op de natuur.

Voor de deeltrajecten van de wegvakken waar nu al 130 km/h uur geldt en waarop kritische ontwerpelementen zijn geconstateerd, houdt de minister de 130 aan. Anders zou de snelheid in korte tijd enkele malen moeten veranderen van 130 naar 120 en omgekeerd, aldus Schultz. Op de meeste van die wegvakken worden dit jaar de kritische ontwerpelementen aangepakt, de rest volgt begin volgend jaar.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Extra maatregelen op een vijfde van de geplande 130 km/h-trajecten - VerkeersNet

Extra maatregelen op een vijfde van de geplande 130 km/h-trajecten

Op 18% van de autosnelwegtrajecten waarvoor 130 km/h-uur gepland staat, worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bijvoorbeeld het verlengen van in/uitvoegers, obstakels die worden weggenomen of afgeschermd of het aanbrengen van waarschuwingsborden en/of markering.

Dat schrijft minister Schultz in een brief aan de Kamer. De Kamer wil dat de maximumsnelheid pas wordt verhoogd, als de verkeersveiligheid is verzekerd. Hoewel minister Schultz benadrukt dat alle Nederlandse autosnelwegen veilig zijn (Road Protection Score van 3 of 4 sterren) ‘kan een aanpak van de kritische ontwerpelementen de verkeersveiligheid verder verbeteren.’
Dat staat nu gepland voor wegen met een relatief hoog ongevalsrisico, in combinatie met een hoog aantal kritische ontwerpelementen en een hoge verkeersintensiteit. Dit betreft 342 km autosnelweg, dat is een vijfde van de autosnelwegen waarop een snelheidsverhoging is voorzien.

Er was een snelheidsverhoging aangekondigd op in ieder geval 58% van de autosnelwegen. Als gevolg van een motie over luchtkwaliteit gaat de snelheidsverhoging niet door op 2,7% van de autosnelwegen. Op 10% van de autosnelwegen wordt de maximumsnelheid later deze kabinetsperiode verhoogt, na het aanpakken van de kritische ontwerpelementen.
De maximumsnelheid van 130 km/h geldt daarmee per 1 september in ieder geval op 45% van de autosnelwegen, hetzij de gehele dag, hetzij in de avond en nacht. Verder wordt er – bovenop de 58% – voor 19% van de autosnelwegen nog onderzoek gedaan naar de effecten op de natuur.

Voor de deeltrajecten van de wegvakken waar nu al 130 km/h uur geldt en waarop kritische ontwerpelementen zijn geconstateerd, houdt de minister de 130 aan. Anders zou de snelheid in korte tijd enkele malen moeten veranderen van 130 naar 120 en omgekeerd, aldus Schultz. Op de meeste van die wegvakken worden dit jaar de kritische ontwerpelementen aangepakt, de rest volgt begin volgend jaar.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.