Aantal nuchtere bestuurders in 2007 op hoogste niveau ooit

Het aantal mensen dat nuchter achter het stuur zitwas in 2007 groter dan ooit. Op de lange termijn is er een trend zichtbaar dat het aandeel overtreders van de alcohollimiet daalt. Halverwege de jaren ’90 schommelde dat rond de 5%, tegenover 3% nu.
Ook het aantal geregistreerde alcoholgerelateerde doden neemt voortdurend af: van 200 in 2000 naar 95 in 2007. Dit blijkt uit het Rapport ‘Rijden onder invloed 1999-2007′ van de Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart. In 2007 had in de weekendnachten 3,0% van de gecontroleerde bestuurders meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed. In 2007 blies 92,9% van de bestuurders onder de 0,2 promille, wat betekent dat ze geheel of bijna nuchter waren. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de alcoholmetingen.

Omdat beginnende bestuurders een verhoogd ongevalsrisico hebben, geldt voor deze groep sinds januari 2006 een alcohollimiet van 0,2 promille. Iedereen die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft is een beginnend bestuurder. Ervaren bestuurders zijn in overtreding bij een promillage van 0,5 promille. In de rapportage over 2007 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen deze twee groepen bestuurders. Beginnende bestuurders blijken vaker de voor hen geldende alcohollimiet te overschrijden dan ervaren automobilisten. Dit is deels te verklaren doordat de limiet voor beginners lager is. Terwijl 5,2% van de beginners teveel had gedronken, was dat bij de ervaren bestuurders 3,2%. Onder beginners van 18-24 jaar zit 4,6% boven de limiet van 0,2 promille.
Om het relatief hoge aandeel overtreders onder de beginnende bestuurders terug te dringen is per 1 oktober 2008 de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol ingevoerd. Dit is een verplichte cursus voor beginners met een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8. De kosten komen voor rekening van de cursisten.

Het aandeel zware drinkers (meer dan 1,3 promille) is onder beide groepen nagenoeg gelijk: 0,3% van de beginners en 0,4% van de ervaren bestuurders. Dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van 2006. Zware drinkers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de alcoholgerelateerde ongevallen. Voor deze categorie bereidt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het alcoholslotprogramma voor. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel begin 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vier van de vijf overtreders zijn mannen. Bij de beginners is het hoogste aandeel overtreders te vinden in de categorie mannen van 25 jaar en ouder; bij de ervaren bestuurders onder mannen tussen 35 en 50 jaar. Bijna 60% van de overtreders komt uit een horeca-gelegenheid en zo’n 30% heeft thuis of bij vrienden gedronken.

Jaarlijks houdt de politie voor het onderzoek 73 alcoholcontroles verspreid over de 25 politieregio’s. In 2007 hebben 28.844 bestuurders geblazen, waarvan 6159 beginners en 22.685 ervaren bestuurders. De controles vinden zowel vrijdag- als zaterdagnacht plaats tussen 22.00 en 4.00 uur. Net als vorige jaren ligt het percentage overtreders op vrijdagnacht hoger dan op zaterdagnacht en wordt diep in de nacht (tussen 2.00 en 4.00 uur) het hoogste percentrage overtreders aangetroffen. Het westen van het land heeft in 2007 (net als in voorgaande jaren) het hoogste percentage overtreders, namelijk 3,8% terwijl het noorden van Nederland aanzienlijk minder overtreders kent: 1,4%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.