Westerveld drempelloze gemeente

De gemeente Westerveld legt geen drempels meer aan. Deze leiden tot irritatie bij de weggebruiker en zorgen voor trillingen en geluidsoverlast in woningen, aldus de gemeente. Ook plaatst de gemeente geen verkeersspiegels bij onoverzichtelijke (kruis)punten. Die blijken weggebruikers af te leiden en zorgen daarmee voor schijnveiligheid. En rotondes komen er ook niet in Westerveld.

Het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente Westerveld in Zuidwest-Drenthe (Diever, Dwingelo, Havelte en Vledder) zet in op een nieuwe koers als het gaat om de inrichting van het gemeentelijke wegenareaal. Zo worden alle gemeentelijke wegen gecategoriseerd als erftoegangswegen en op termijn ingericht als 30-en 60 km/uur wegen. De aanpassing wordt ingegeven door het feit dat de provincie haar wegen opnieuw heeft gecategoriseerd. Gemeentelijke wegen kunnen hierdoor ook een andere functie in het wegennetwerk krijgen.
De meeste provinciale wegen zijn door de provincie Drenthe in 2008 opgewaardeerd tot GOW met een snelheid van 80 km/uur buiten de kom en 50 km/uur binnen de kom. Een aantal provinciale wegen is afgewaardeerd van ETW A naar ETW. In lijn daarmee kiest Westerveld in de hele gemeente voor één categorie wegen: categorie ETW.
De herinrichting zal nog wel de nodige voeten in de aarde hebben. Op enkele wegen is als ‘pilotproject’ alleen 60 km/uur zone bebording geplaatst. Dit blijkt op veel wegen niet afdoende te zijn. Op basis van voor- en nametingen is namelijk gebleken dat de snelheid van het verkeer niet is afgenomen. Herinrichting vóór aanpassing van de maximumsnelheid door middel van bebording blijft dus het uitgangspunt. Daarom voert de gemeente pas een maximumsnelheid van 60 km/uur in als er een reconstructie/herinrichting plaatsvindt. Maar drempels zullen daar niet meer aan te pas komen. Die leiden tot irritatie bij de weggebruiker en zorgen voor trillingen en geluidsoverlast in woningen, aldus de gemeente. Ook de aanleg van rotondes op gemeentelijke wegen is niet aan de orde. ‘De kosten wegen niet op tegen de voordelen (verkeersveiligheid en doorstroming). Dit nog los van het feit dat een rotonde normaal gesproken alleen op een kruispunt tussen twee GOW’s wordt aangelegd.’ Wel gaat men vaker shared space toepassen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Westerveld drempelloze gemeente - VerkeersNet

Westerveld drempelloze gemeente

De gemeente Westerveld legt geen drempels meer aan. Deze leiden tot irritatie bij de weggebruiker en zorgen voor trillingen en geluidsoverlast in woningen, aldus de gemeente. Ook plaatst de gemeente geen verkeersspiegels bij onoverzichtelijke (kruis)punten. Die blijken weggebruikers af te leiden en zorgen daarmee voor schijnveiligheid. En rotondes komen er ook niet in Westerveld.

Het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente Westerveld in Zuidwest-Drenthe (Diever, Dwingelo, Havelte en Vledder) zet in op een nieuwe koers als het gaat om de inrichting van het gemeentelijke wegenareaal. Zo worden alle gemeentelijke wegen gecategoriseerd als erftoegangswegen en op termijn ingericht als 30-en 60 km/uur wegen. De aanpassing wordt ingegeven door het feit dat de provincie haar wegen opnieuw heeft gecategoriseerd. Gemeentelijke wegen kunnen hierdoor ook een andere functie in het wegennetwerk krijgen.
De meeste provinciale wegen zijn door de provincie Drenthe in 2008 opgewaardeerd tot GOW met een snelheid van 80 km/uur buiten de kom en 50 km/uur binnen de kom. Een aantal provinciale wegen is afgewaardeerd van ETW A naar ETW. In lijn daarmee kiest Westerveld in de hele gemeente voor één categorie wegen: categorie ETW.
De herinrichting zal nog wel de nodige voeten in de aarde hebben. Op enkele wegen is als ‘pilotproject’ alleen 60 km/uur zone bebording geplaatst. Dit blijkt op veel wegen niet afdoende te zijn. Op basis van voor- en nametingen is namelijk gebleken dat de snelheid van het verkeer niet is afgenomen. Herinrichting vóór aanpassing van de maximumsnelheid door middel van bebording blijft dus het uitgangspunt. Daarom voert de gemeente pas een maximumsnelheid van 60 km/uur in als er een reconstructie/herinrichting plaatsvindt. Maar drempels zullen daar niet meer aan te pas komen. Die leiden tot irritatie bij de weggebruiker en zorgen voor trillingen en geluidsoverlast in woningen, aldus de gemeente. Ook de aanleg van rotondes op gemeentelijke wegen is niet aan de orde. ‘De kosten wegen niet op tegen de voordelen (verkeersveiligheid en doorstroming). Dit nog los van het feit dat een rotonde normaal gesproken alleen op een kruispunt tussen twee GOW’s wordt aangelegd.’ Wel gaat men vaker shared space toepassen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.