Woonerfbord aangevuld met 15 km-bordje

Laat het woonerf niet verloederen. Dat is de boodschap van WoonERFgoed, een netwerk van verkeersprofessionals en bewoners dat graag ziet dat het woonerf in ere wordt hersteld. Want met komst van de 30 km-gebieden is dat woonerf naar de achtergrond gedrongen. Ook kennen veel automobilisten de regels niet. Een duidelijker verkeersbord is dan een belangrijke stap. Volgens VVN heeft dat er nu toe geleid dat minister Schultz binnen een maand komt met een ministeriële beschikking om het woonerfbord aan te passen en te voorzien van een 15 km-aanduiding.

Woonerven zijn in de jaren 70 in Nederland ontstaan en vervolgens tot in de jaren 80 op grote schaal toegepast bij nieuwbouw en stadsvernieuwingsprojecten. Maar verloedering dreigt, aldus WoonERFgoed. Veel woonerven zijn toe aan een opknapbeurt. Bovendien is er vaak behoefte aan extra parkeerplaatsen. En de speciale verkeersregels voor het woonerf zijn veelal onvoldoende bekend, mede door de overheersende aandacht voor 30km-zones, niet alleen bij bewoners en automobilisten, maar ook binnen het gemeentelijk apparaat. Daarom moet er een duidelijke maximumsnelheid op de borden worden aangegeven, en het voorstel dat hiertoe aan minister Schultz werd aangeboden viel in goede aarde.

Hoewel vanaf de jaren 90 de aandacht vooral is komen te liggen op de invoering van 30-km straten en gebieden worden er nog steeds wel nieuwe woonerven opgeleverd, bijvoorbeeld in de Vinex-wijk Ypenburg bij Den Haag, Warmond bij Leiden, Strijp bij Rijswijk en het nieuwe centrum van Veendam. En terecht, vindt WoonERFgoed. De woonerfinrichting schept ruimte om op straat te spelen en maakt het ook wettelijk mogelijk. Daarnaast geeft het straatbeeld meer kansen voor ontmoeting en andere sociale activiteiten dan een straat met smalle trottoirs en langsparkeren aan beide kanten van de rijgoot.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.