Bellen in de auto toch niet zo heel gevaarlijk?

Bellen in de auto is misschien toch minder gevaarlijk dan werd gedacht. Nieuwe onderzoeken gebaseerd op Naturalistic Driving-observatie laten een vele kleinere risicoverhoging zien dan uit ongevalsstudies naar voren komt. Volgens die studies leidt mobiel bellen tot verhoging van het ongevalsrisico met een factor vier.

Dit stelt de SWOV op basis van een inventarisatie van studies over ‘Afleiding in het verkeer‘. De SWOV voegt daar wel aan toe dat Naturalistic Driving-observatie een betrekkelijk nieuwe onderzoekmethode is. In Naturalistic Driving studies worden verkeerssituaties en bestuurders op een onopvallende manier geobserveerd door hele kleine camera’s en sensoren in hun eigen voertuig. De betekenis van de verschillende uitkomsten van dergelijke studies is op dit ogenblik nog onvoldoende duidelijk, aldus de SWOV. ‘Het is daarom te vroeg om te concluderen dat het wel meevalt met het risico van mobiel bellen in de auto. Ook als het risico lager blijkt dan aanvankelijk gedacht, zijn de verkeersveiligheidsconsequenties aanzienlijk wanneer er veel mobiel gebeld wordt tijdens het rijden.’
In tegenstelling tot wat ook eerder werd gesteld door deskundigen, biedt handsfree bellen geen significant voordeel boven handheld bellen, als het gaat om automobilisten, aldus concludeert de SWOV verder. Dit blijkt uit zowel gedragsstudies als uit studies naar het ongevalsrisico.

Automobilisten blijken overigens ongeveer een kwart tot 30 procent van hun rijtijd te besteden aan afleidende activiteiten, waarvan de helft voor rekening van een gesprek met een passagier komt. De rest bestaat onder meer uit (harde) muziek luisteren, reclameborden bekijken, bellen, bedienen van navigatieapparatuur, eten, drinken, en sms-en. Vooral dat laatste behoort tot de meest gevaarlijke bezigheden onderweg. Hoewel een causaal verband moeilijk is aan te tonen, aldus de SWOV, schatten de meeste studies dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5-25% van alle auto-ongevallen. De uiteenlopende cijfers hebben onder meer te maken met de gehanteerde definitie van afleiding en de gehanteerde methode om de risico’s te schatten. Of het effect van het verbod op handheld bellen op de ongevallencijfers in de auto is nog niets bekend.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bellen in de auto toch niet zo heel gevaarlijk? - VerkeersNet

Bellen in de auto toch niet zo heel gevaarlijk?

Bellen in de auto is misschien toch minder gevaarlijk dan werd gedacht. Nieuwe onderzoeken gebaseerd op Naturalistic Driving-observatie laten een vele kleinere risicoverhoging zien dan uit ongevalsstudies naar voren komt. Volgens die studies leidt mobiel bellen tot verhoging van het ongevalsrisico met een factor vier.

Dit stelt de SWOV op basis van een inventarisatie van studies over ‘Afleiding in het verkeer‘. De SWOV voegt daar wel aan toe dat Naturalistic Driving-observatie een betrekkelijk nieuwe onderzoekmethode is. In Naturalistic Driving studies worden verkeerssituaties en bestuurders op een onopvallende manier geobserveerd door hele kleine camera’s en sensoren in hun eigen voertuig. De betekenis van de verschillende uitkomsten van dergelijke studies is op dit ogenblik nog onvoldoende duidelijk, aldus de SWOV. ‘Het is daarom te vroeg om te concluderen dat het wel meevalt met het risico van mobiel bellen in de auto. Ook als het risico lager blijkt dan aanvankelijk gedacht, zijn de verkeersveiligheidsconsequenties aanzienlijk wanneer er veel mobiel gebeld wordt tijdens het rijden.’
In tegenstelling tot wat ook eerder werd gesteld door deskundigen, biedt handsfree bellen geen significant voordeel boven handheld bellen, als het gaat om automobilisten, aldus concludeert de SWOV verder. Dit blijkt uit zowel gedragsstudies als uit studies naar het ongevalsrisico.

Automobilisten blijken overigens ongeveer een kwart tot 30 procent van hun rijtijd te besteden aan afleidende activiteiten, waarvan de helft voor rekening van een gesprek met een passagier komt. De rest bestaat onder meer uit (harde) muziek luisteren, reclameborden bekijken, bellen, bedienen van navigatieapparatuur, eten, drinken, en sms-en. Vooral dat laatste behoort tot de meest gevaarlijke bezigheden onderweg. Hoewel een causaal verband moeilijk is aan te tonen, aldus de SWOV, schatten de meeste studies dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5-25% van alle auto-ongevallen. De uiteenlopende cijfers hebben onder meer te maken met de gehanteerde definitie van afleiding en de gehanteerde methode om de risico’s te schatten. Of het effect van het verbod op handheld bellen op de ongevallencijfers in de auto is nog niets bekend.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.