Aantal verkeersdoden toegenomen in 2011

Het aantal verkeersdoden in 2011 is met drie procent toegenomen ten opzicht van 2010. Er werden in 2011 661 verkeersdoden geregistreerd. Onder fietsers nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het sterkst toe. Dit maakte minister Schultz van IenM bekend tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres. 
Verder is er een afname in het aantal verkeersdoden op rijkswegen ten opzichte van het vorige jaar. In 2011 viel 12% van het aantal verkeersdoden op een rijksweg. Dit in vergelijking met de gemeenten (63%), de provincies (22%) en de waterschappen (3%). Positieve ontwikkelingen zijn de verdere afname van het aantal verkeersdoden onder het aantal jonge bestuurders (18-24 jaar) en een daling van het aantal verkeersdoden in een personenauto en op de motor.

Leeftijd
In 2011 lag het aantal verkeersdoden onder 65-plussers op 269. Dit zijn er 60 meer dan in 2010. De toename van het aantal verkeersdoden komt daarmee geheel voor rekening voor deze groep ouderen. Het aantal doden in de leeftijd 20 tot 65 jaar daalde in 2011 met 11%.

Wegtype
Net als in voorgaande jaren vielen de meeste dodelijke slachtoffers op een gemeentelijke weg. Op rijkswegen is het aantal verkeersdoden afgenomen ten opzichte van 2010. In 2011 viel 12% van het totaal aantal geregistreerde verkeersdoden op rijkswegen. Op wegen van gemeenten, provincies en de waterschappen ging het om respectievelijk 63, 22 en 3% van het totaal aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers.
Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur steeg het aantal doden van 162 in 2010 naar 200 in 2011, een toename van 23%. Op wegen waar niet harder dan 15 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal doden van 2 naar 5.
Op 120-, 100-, en 80-kilometerwegen nam met aantal dodelijke slachtoffers af met respectievelijk 12, 55 en 5%. Ook het aantal slachtoffers op de 30 km-wegen nam af, van 32 naar 25 in 2011. Op de 60 en 70 km-wegen bleef het aantal dodelijke slachtoffers nagenoeg gelijk. Op de acht trajecten waar sinds vorig jaar 130 km mag worden gereden is vorig jaar één dodelijk verkeersslachtoffer geregistreerd. Het betrof hier een ongeval met een voetganger op de afrit van de snelweg.

Vervoerswijze
Onder fietsers nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het sterkst toe. Het aantal slachtoffers nam toe met 23 % (van 162 naar 200). Bij 65-plussers was dit 38% (van 93 naar 128). Het aantal doden onder bestuurders van gemotoriseerde invalidenvoertuigen (scootmobielen, elektrische rolstoelen en gehandicaptenvoertuigen met gesloten carrosserie) steeg van 23 in 2010 naar 31 in 2011. Van de slachtoffers was  80% 65-plusser. Onder inzittenden van personenauto’s en motorrijders zette de dalende trend van voorgaande jaren door. Het dodental onder voetgangers bleef nagenoeg gelijk (van 72  naar 74). Wel steeg het aandeel 65-plussers in die groep.

In 2011 vielen er vooral onder jongere verkeersdeelnemers minder doden. Onder inzittenden van personenauto’s in de leeftijd van 18 tot 25 jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers met 9 % het sterkste af. Het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders daalde van 63 in 2010 naar 52 in 2011, een afname van 17%. Het aantal doden onder brom- en snorfietsers steeg in 2011 van 39 naar 43. Onder de groep 16-17 jarigen daalde het aantal slachtoffers.

De toename van het aantal verkeersdoden in 2011 wordt voor een groot deel veroorzaakt door het hoge aantal dodelijke verkeersongevallen in de maand december. Met 81 doden telt december de meeste verkeersdoden van alle maanden in 2011 en aanzienlijk meer dan normaal in een decembermaand.

Buitenland
In de meeste nabuurlanden van Nederland is het aantal verkeersdoden in 2011 toegenomen. Behalve Nederland laten ook Duitsland en België een stijging zien. Opvallende uitzondering is Denemarken met een reductie van 18 procent.

 

..

.
 .

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Aantal verkeersdoden toegenomen in 2011 - VerkeersNet

Aantal verkeersdoden toegenomen in 2011

Het aantal verkeersdoden in 2011 is met drie procent toegenomen ten opzicht van 2010. Er werden in 2011 661 verkeersdoden geregistreerd. Onder fietsers nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het sterkst toe. Dit maakte minister Schultz van IenM bekend tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres. 
Verder is er een afname in het aantal verkeersdoden op rijkswegen ten opzichte van het vorige jaar. In 2011 viel 12% van het aantal verkeersdoden op een rijksweg. Dit in vergelijking met de gemeenten (63%), de provincies (22%) en de waterschappen (3%). Positieve ontwikkelingen zijn de verdere afname van het aantal verkeersdoden onder het aantal jonge bestuurders (18-24 jaar) en een daling van het aantal verkeersdoden in een personenauto en op de motor.

Leeftijd
In 2011 lag het aantal verkeersdoden onder 65-plussers op 269. Dit zijn er 60 meer dan in 2010. De toename van het aantal verkeersdoden komt daarmee geheel voor rekening voor deze groep ouderen. Het aantal doden in de leeftijd 20 tot 65 jaar daalde in 2011 met 11%.

Wegtype
Net als in voorgaande jaren vielen de meeste dodelijke slachtoffers op een gemeentelijke weg. Op rijkswegen is het aantal verkeersdoden afgenomen ten opzichte van 2010. In 2011 viel 12% van het totaal aantal geregistreerde verkeersdoden op rijkswegen. Op wegen van gemeenten, provincies en de waterschappen ging het om respectievelijk 63, 22 en 3% van het totaal aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers.
Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur steeg het aantal doden van 162 in 2010 naar 200 in 2011, een toename van 23%. Op wegen waar niet harder dan 15 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal doden van 2 naar 5.
Op 120-, 100-, en 80-kilometerwegen nam met aantal dodelijke slachtoffers af met respectievelijk 12, 55 en 5%. Ook het aantal slachtoffers op de 30 km-wegen nam af, van 32 naar 25 in 2011. Op de 60 en 70 km-wegen bleef het aantal dodelijke slachtoffers nagenoeg gelijk. Op de acht trajecten waar sinds vorig jaar 130 km mag worden gereden is vorig jaar één dodelijk verkeersslachtoffer geregistreerd. Het betrof hier een ongeval met een voetganger op de afrit van de snelweg.

Vervoerswijze
Onder fietsers nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het sterkst toe. Het aantal slachtoffers nam toe met 23 % (van 162 naar 200). Bij 65-plussers was dit 38% (van 93 naar 128). Het aantal doden onder bestuurders van gemotoriseerde invalidenvoertuigen (scootmobielen, elektrische rolstoelen en gehandicaptenvoertuigen met gesloten carrosserie) steeg van 23 in 2010 naar 31 in 2011. Van de slachtoffers was  80% 65-plusser. Onder inzittenden van personenauto’s en motorrijders zette de dalende trend van voorgaande jaren door. Het dodental onder voetgangers bleef nagenoeg gelijk (van 72  naar 74). Wel steeg het aandeel 65-plussers in die groep.

In 2011 vielen er vooral onder jongere verkeersdeelnemers minder doden. Onder inzittenden van personenauto’s in de leeftijd van 18 tot 25 jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers met 9 % het sterkste af. Het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders daalde van 63 in 2010 naar 52 in 2011, een afname van 17%. Het aantal doden onder brom- en snorfietsers steeg in 2011 van 39 naar 43. Onder de groep 16-17 jarigen daalde het aantal slachtoffers.

De toename van het aantal verkeersdoden in 2011 wordt voor een groot deel veroorzaakt door het hoge aantal dodelijke verkeersongevallen in de maand december. Met 81 doden telt december de meeste verkeersdoden van alle maanden in 2011 en aanzienlijk meer dan normaal in een decembermaand.

Buitenland
In de meeste nabuurlanden van Nederland is het aantal verkeersdoden in 2011 toegenomen. Behalve Nederland laten ook Duitsland en België een stijging zien. Opvallende uitzondering is Denemarken met een reductie van 18 procent.

 

..

.
 .

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.