Overijssel tevreden met resultaten houten vangrail

Harde cijfers zijn er nog niet, maar de houten vangrail die op enkele plaatsen in Overijssel in bochten is aangebracht lijkt te voldoen. Men is vooral tevreden met het optische effect. Niet alleen past de vangrail beter in het landschap, het effect leidt ook tot een snelheidsreductie in de bocht.

De provincie Overijssel is in 2005 gestart met het programma KostenEffectieve Maatregelen (KEM). Het gaat om effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen die relatief eenvoudig zijn te realiseren. Eén van de speerpunten daarbij is veilig bermen. Daartoe is langs ca. 400 km (eenzijdig) provinciale weg bermverharding aangelegd. In aanvulling hierop is men begonnen met het verwijderen van bomen binnen de obstakelvrije zone en, waar de bomen gespaard moesten worden, met de aanleg van houten geleideconstructies (met een metalen kern). Op twee locaties, bochten in de N746 en de N341, zijn de effecten van de geleideconstructies onderzocht. Het ging om een rechthoekige en een ronde variant.
Relevante ongevallencijfers waren nog niet beschikbaar. Daarom heeft DHV in opdracht van de provincie Overijssel gedragsonderzoek uitgevoerd voor en na de plaatsing van de constructies. Ook vond een expert meeting plaats.

Op beide locaties blijkt dat de snelheid vóór de bocht toeneemt (met respectievelijk 4 tot 8 km/uur) en ín de bocht afneemt (met respectievelijk 1 tot 4,5 km/uur), aldus Peter Morsink van DHV. Het eerste resultaat duidt op een verbeterde boogdetectie. De afname van de snelheid in de bocht wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de optische versmalling van de weg in combinatie met obstakelvrees. Verder gaan voertuigen duidelijk meer tegen de rijrichtingscheiding aanrijden en er is een relatief sterke toename van het aantal voertuigen dat de rijrichtingscheiding overschrijdt. Dit kan ook komen door de optische versmalling van de weg in combinatie met obstakelvrees, zo veronderstelt Morsink.

De kerende werking van de constructie is naar verwachting van experts voldoende. De weggebruikers geven aan dat de ronde houten constructie, evenals de rechthoekige, goed en duidelijk beter dan de metalen constructie, in de omgeving past. De experts vinden de ronde uitvoering mooier dan de rechthoekige. Volgens de onderzoekers kunnen de constructies als onderdeel van veilige bermen op een goede manier bijdragen aan het voorkomen van enkelvoudige ongevallen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Overijssel tevreden met resultaten houten vangrail - VerkeersNet

Overijssel tevreden met resultaten houten vangrail

Harde cijfers zijn er nog niet, maar de houten vangrail die op enkele plaatsen in Overijssel in bochten is aangebracht lijkt te voldoen. Men is vooral tevreden met het optische effect. Niet alleen past de vangrail beter in het landschap, het effect leidt ook tot een snelheidsreductie in de bocht.

De provincie Overijssel is in 2005 gestart met het programma KostenEffectieve Maatregelen (KEM). Het gaat om effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen die relatief eenvoudig zijn te realiseren. Eén van de speerpunten daarbij is veilig bermen. Daartoe is langs ca. 400 km (eenzijdig) provinciale weg bermverharding aangelegd. In aanvulling hierop is men begonnen met het verwijderen van bomen binnen de obstakelvrije zone en, waar de bomen gespaard moesten worden, met de aanleg van houten geleideconstructies (met een metalen kern). Op twee locaties, bochten in de N746 en de N341, zijn de effecten van de geleideconstructies onderzocht. Het ging om een rechthoekige en een ronde variant.
Relevante ongevallencijfers waren nog niet beschikbaar. Daarom heeft DHV in opdracht van de provincie Overijssel gedragsonderzoek uitgevoerd voor en na de plaatsing van de constructies. Ook vond een expert meeting plaats.

Op beide locaties blijkt dat de snelheid vóór de bocht toeneemt (met respectievelijk 4 tot 8 km/uur) en ín de bocht afneemt (met respectievelijk 1 tot 4,5 km/uur), aldus Peter Morsink van DHV. Het eerste resultaat duidt op een verbeterde boogdetectie. De afname van de snelheid in de bocht wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de optische versmalling van de weg in combinatie met obstakelvrees. Verder gaan voertuigen duidelijk meer tegen de rijrichtingscheiding aanrijden en er is een relatief sterke toename van het aantal voertuigen dat de rijrichtingscheiding overschrijdt. Dit kan ook komen door de optische versmalling van de weg in combinatie met obstakelvrees, zo veronderstelt Morsink.

De kerende werking van de constructie is naar verwachting van experts voldoende. De weggebruikers geven aan dat de ronde houten constructie, evenals de rechthoekige, goed en duidelijk beter dan de metalen constructie, in de omgeving past. De experts vinden de ronde uitvoering mooier dan de rechthoekige. Volgens de onderzoekers kunnen de constructies als onderdeel van veilige bermen op een goede manier bijdragen aan het voorkomen van enkelvoudige ongevallen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.