Beetje smallere rijstroken niet onveilig

Toepassing van de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) leidt op provinciale wegen tot smallere rijstroken. Door de dubbele asstrepen blijft er maar 2,75 meter per rijstrook over, waar die voordien 3,10 breed waren. Gevaarlijker is dat niet, aldus een onderzoek in Zuid Holland.
Met een camera-onderzoek heeft DTV Consultants in opdracht van de provincie Zuid Holland bekeken of de brede asstreep consequenties met zich meebrengt. Daartoe zijn twee wegen vergeleken. Eén weg was ingericht met 2,75 meter rijstrookbreedte en een 80 cm brede asstreep en de andere weg met 3,05 meter rijstrookbreedte en een asstreep van 20 cm. Conclusie van het onderzoek is dat voertuigen bij smallere rijstroken van 2,75 meter breed in combinatie met bredere asmarkering iets meer naar de buitenkant van de weg worden gedirigeerd. Tegen de verwachting in leidt dit niet tot significant meer overschrijdingen van de kantmarkering. Vrachtverkeer rijdt wel vaker over de kantmarkering dan bij een weg met rijstroken van 3,00 meter. Verder wordt de asmarkering vaker overschreden dan bij profielen met een rijstrookbreedte van 3,00 meter of meer, maar voertuigen blijven wel verder van ‘as’ van de weg vandaan rijden. Voertuigen rijden bij een EHK ingerichte weg dus iets meer naar de buitenkant van de weg, wat veiliger is in het geval van tegenliggers. Nergens was sprake van een kritieke overschrijding van de kantmarkering, voertuigen houden gepaste afstand tot de wegkant. Het advies aan Zuid-Holland luidt daarom dat men verder kan gaan met implementatie van bredere rijbaanscheiding en rijstroken van 2,75 m.
Verder is ook nog gekeken of er verschil te ontdekken viel tussen toepassing van een dubbele onderbroken 9-1 of een 9-3 asmarkering in situaties waar een dubbele doorgetrokken asmarkering niet toepasbaar is vanwege landbouwverkeer. Dat onderzoek leidde echter niet tot praktische resultaten omdat er onvoldoende vergelijkbare wegvakken te vinden waren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Beetje smallere rijstroken niet onveilig - VerkeersNet

Beetje smallere rijstroken niet onveilig

Toepassing van de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) leidt op provinciale wegen tot smallere rijstroken. Door de dubbele asstrepen blijft er maar 2,75 meter per rijstrook over, waar die voordien 3,10 breed waren. Gevaarlijker is dat niet, aldus een onderzoek in Zuid Holland.
Met een camera-onderzoek heeft DTV Consultants in opdracht van de provincie Zuid Holland bekeken of de brede asstreep consequenties met zich meebrengt. Daartoe zijn twee wegen vergeleken. Eén weg was ingericht met 2,75 meter rijstrookbreedte en een 80 cm brede asstreep en de andere weg met 3,05 meter rijstrookbreedte en een asstreep van 20 cm. Conclusie van het onderzoek is dat voertuigen bij smallere rijstroken van 2,75 meter breed in combinatie met bredere asmarkering iets meer naar de buitenkant van de weg worden gedirigeerd. Tegen de verwachting in leidt dit niet tot significant meer overschrijdingen van de kantmarkering. Vrachtverkeer rijdt wel vaker over de kantmarkering dan bij een weg met rijstroken van 3,00 meter. Verder wordt de asmarkering vaker overschreden dan bij profielen met een rijstrookbreedte van 3,00 meter of meer, maar voertuigen blijven wel verder van ‘as’ van de weg vandaan rijden. Voertuigen rijden bij een EHK ingerichte weg dus iets meer naar de buitenkant van de weg, wat veiliger is in het geval van tegenliggers. Nergens was sprake van een kritieke overschrijding van de kantmarkering, voertuigen houden gepaste afstand tot de wegkant. Het advies aan Zuid-Holland luidt daarom dat men verder kan gaan met implementatie van bredere rijbaanscheiding en rijstroken van 2,75 m.
Verder is ook nog gekeken of er verschil te ontdekken viel tussen toepassing van een dubbele onderbroken 9-1 of een 9-3 asmarkering in situaties waar een dubbele doorgetrokken asmarkering niet toepasbaar is vanwege landbouwverkeer. Dat onderzoek leidde echter niet tot praktische resultaten omdat er onvoldoende vergelijkbare wegvakken te vinden waren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.