Proef met snelheidsslot mislukt

De proef met het snelheidsslot in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland is op een teleurstelling uitgelopen. Weliswaar reden de proefpersonen in de praktijkproef minder hard, er is geen blijvende gedragsverandering te zien. Bovendien vertoonde het systeem een aantal technische tekortkomingen.

In het project Snelheidsslot en Snelheidsmonitor zijn twee systemen gebruikt om snelheidsovertredend gedrag te beteugelen. Een snelheidsslot dat de auto continu begrenst op de ter plaatse geldende snelheidslimiet. En een snelheidsmonitor die in de auto in eerste instantie visuele en auditieve feedback geeft bij overschrijdingen van de snelheidslimiet. Daarnaast analyseert het systeem de overtredingen en kan deze, volledig autonoom, maar wel met een waarschuwing vooraf, overgaan in een tijdelijk snelheidsslot.
De proef die in 2011 werd gehouden had een beperkte opzet. In totaal hebben 51 deelnemers de praktijkproef volledig gedaan. De voertuigen van de deelnemers zijn uitgerust met een snelheidsslot of snelheidsmonitor. Door middel van een voormeting (wel meten, geen feedback/begrenzen), hoofdmeting (meten, feedback en begrenzen), en nameting (wel meten, geen feedback/begrenzen) is vergeleken hoe wordt gereden met en zonder systeem.
Beide systemen hebben overschrijdingen van de snelheidslimiet tijdens de praktijkproef aanzienlijk teruggedrongen. Er is echter geen blijvende gedragsverandering te zien. Alle deelnemers vallen na de proef weer terug in hun oude gedrag, er treedt geen leereffect op. Daarnaast is er nog een aantal andere negatieve effecten gerapporteerd. Zo neemt de alertheid op snelheidslimieten af en wordt er door medeweggebruikers meer gebumperkleefd en ingehaald.
Bovendien zijn de technische systemen – ontwikkeld door Technolution – nog niet rijp voor implementatie, zo blijkt uit de door DTV Consultants gehouden evaluatie. Alhoewel de systemen in het algemeen voldoende hebben gewerkt zijn deze niet fraudebestendig en niet generiek toepasbaar.
De systemen werkten alleen in voertuigen die waren voorzien van een elektronisch gaspedaal en dit is circa 50% van de huidige voertuigvloot. Ook kan de begrenzer onder andere met de cruisecontrole relatief eenvoudig worden omzeild en kunnen verkeerde snelheidslimietbepalingen flink afbreuk doen aan de effectiviteit, geloofwaardigheid en acceptatie van het systeem. Verder bevatten de bestaande digitale snelhedenkaarten op dit moment onvoldoende correcte statische limieten en dynamische limieten ontbreken nog.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Proef met snelheidsslot mislukt - VerkeersNet

Proef met snelheidsslot mislukt

De proef met het snelheidsslot in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland is op een teleurstelling uitgelopen. Weliswaar reden de proefpersonen in de praktijkproef minder hard, er is geen blijvende gedragsverandering te zien. Bovendien vertoonde het systeem een aantal technische tekortkomingen.

In het project Snelheidsslot en Snelheidsmonitor zijn twee systemen gebruikt om snelheidsovertredend gedrag te beteugelen. Een snelheidsslot dat de auto continu begrenst op de ter plaatse geldende snelheidslimiet. En een snelheidsmonitor die in de auto in eerste instantie visuele en auditieve feedback geeft bij overschrijdingen van de snelheidslimiet. Daarnaast analyseert het systeem de overtredingen en kan deze, volledig autonoom, maar wel met een waarschuwing vooraf, overgaan in een tijdelijk snelheidsslot.
De proef die in 2011 werd gehouden had een beperkte opzet. In totaal hebben 51 deelnemers de praktijkproef volledig gedaan. De voertuigen van de deelnemers zijn uitgerust met een snelheidsslot of snelheidsmonitor. Door middel van een voormeting (wel meten, geen feedback/begrenzen), hoofdmeting (meten, feedback en begrenzen), en nameting (wel meten, geen feedback/begrenzen) is vergeleken hoe wordt gereden met en zonder systeem.
Beide systemen hebben overschrijdingen van de snelheidslimiet tijdens de praktijkproef aanzienlijk teruggedrongen. Er is echter geen blijvende gedragsverandering te zien. Alle deelnemers vallen na de proef weer terug in hun oude gedrag, er treedt geen leereffect op. Daarnaast is er nog een aantal andere negatieve effecten gerapporteerd. Zo neemt de alertheid op snelheidslimieten af en wordt er door medeweggebruikers meer gebumperkleefd en ingehaald.
Bovendien zijn de technische systemen – ontwikkeld door Technolution – nog niet rijp voor implementatie, zo blijkt uit de door DTV Consultants gehouden evaluatie. Alhoewel de systemen in het algemeen voldoende hebben gewerkt zijn deze niet fraudebestendig en niet generiek toepasbaar.
De systemen werkten alleen in voertuigen die waren voorzien van een elektronisch gaspedaal en dit is circa 50% van de huidige voertuigvloot. Ook kan de begrenzer onder andere met de cruisecontrole relatief eenvoudig worden omzeild en kunnen verkeerde snelheidslimietbepalingen flink afbreuk doen aan de effectiviteit, geloofwaardigheid en acceptatie van het systeem. Verder bevatten de bestaande digitale snelhedenkaarten op dit moment onvoldoende correcte statische limieten en dynamische limieten ontbreken nog.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.