Bestuurders bestelauto’s verliezen relatief vaak macht over het stuur

Uit een analyse in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat blijkt dat het niet verlenen van voorrang een veel voorkomende toedracht is bij ernstige ongevallen met vrachtauto’s en bestelauto’s. Bij de vrachtauto’s blijkt ook het niet ‘geven van doorgang’ een belangrijke oorzaak te zijn van de dodelijke ongevallen.
Doorgang verlenen is van toepassing als verkeersdeelnemers zich op dezelfde weg in dezelfde of tegengestelde richting bevinden met afslaan of keren. Bij de bestelauto en de vrachtauto blijkt ook het onvoldoende afstand bewaren een belangrijke toedracht te zijn van ernstige ongevallen. Voor vrachtauto’s is dit enigszins verklaarbaar. Als zij achterop een auto rijden, is er al gauw sprake van een ernstig ongeval door het massaverschil.
Opvallend is verder het aantal keren dat bestuurders van bestelauto’s de macht over het stuur verliezen. Dit kan te maken hebben met de rijstijl, een te hoge snelheid of bijvoorbeeld het verschuiven van lading in een bestelauto.

De statistische constateringen uit het onderzoek in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat ondersteunen in hoofdlijnen de constateringen van het diepte-onderzoek van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) naar de toedracht van ongevallen met vrachtwagens. Het BVOM constateert verder dat er nagenoeg geen politiegegevens voorhanden zijn omtrent rij-en rusttijden van chauffeurs die betrokken
zijn bij ernstige vrachtwagenongevallen.
Er is weinig bekend over de mate waarin (over)vermoeidheid bijdraagt aan ongevallen met vrachtauto’s. Het BVOM-onderzoek en eerdere onderzoeken van de International Road Union, waaraan ook TNO heeft deelgenomen, geven op dit punt geen ondubbelzinnig beeld.
Het verdient volgens de Inspectie dan ook aanbeveling om als onderdeel van de aanpak van (over)vermoeidheid gegevens te gaan verzamelen. Dat kan door bij ongevallen en incidenten stelselmatig te controleren op overtredingen van de rij- en rusttijdenregelgeving.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bestuurders bestelauto's verliezen relatief vaak macht over het stuur - VerkeersNet

Bestuurders bestelauto’s verliezen relatief vaak macht over het stuur

Uit een analyse in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat blijkt dat het niet verlenen van voorrang een veel voorkomende toedracht is bij ernstige ongevallen met vrachtauto’s en bestelauto’s. Bij de vrachtauto’s blijkt ook het niet ‘geven van doorgang’ een belangrijke oorzaak te zijn van de dodelijke ongevallen.
Doorgang verlenen is van toepassing als verkeersdeelnemers zich op dezelfde weg in dezelfde of tegengestelde richting bevinden met afslaan of keren. Bij de bestelauto en de vrachtauto blijkt ook het onvoldoende afstand bewaren een belangrijke toedracht te zijn van ernstige ongevallen. Voor vrachtauto’s is dit enigszins verklaarbaar. Als zij achterop een auto rijden, is er al gauw sprake van een ernstig ongeval door het massaverschil.
Opvallend is verder het aantal keren dat bestuurders van bestelauto’s de macht over het stuur verliezen. Dit kan te maken hebben met de rijstijl, een te hoge snelheid of bijvoorbeeld het verschuiven van lading in een bestelauto.

De statistische constateringen uit het onderzoek in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat ondersteunen in hoofdlijnen de constateringen van het diepte-onderzoek van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) naar de toedracht van ongevallen met vrachtwagens. Het BVOM constateert verder dat er nagenoeg geen politiegegevens voorhanden zijn omtrent rij-en rusttijden van chauffeurs die betrokken
zijn bij ernstige vrachtwagenongevallen.
Er is weinig bekend over de mate waarin (over)vermoeidheid bijdraagt aan ongevallen met vrachtauto’s. Het BVOM-onderzoek en eerdere onderzoeken van de International Road Union, waaraan ook TNO heeft deelgenomen, geven op dit punt geen ondubbelzinnig beeld.
Het verdient volgens de Inspectie dan ook aanbeveling om als onderdeel van de aanpak van (over)vermoeidheid gegevens te gaan verzamelen. Dat kan door bij ongevallen en incidenten stelselmatig te controleren op overtredingen van de rij- en rusttijdenregelgeving.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.