Riskant verkeersgedrag van pubers niet alleen een kwestie van hormonen

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen overlijden pubers, vooral jongens, naar verhouding veel vaker door verkeersongevallen. De hormonen spelen waarschijnlijk een rol bij het riskante verkeersgedrag dat daar vaak ten grondslag aan ligt. Maar dat niet alleen.

In een factsheet zet de SWOV een aantal onderzoeken naar het (verkeers)gedrag van pubers op een rij. Deels is het risicovolle gedrag van pubers terug te voeren op de hormonen. Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole, planning en integratie van informatie bij pubers nog volop in ontwikkeling zijn terwijl hersendelen die gevoelig zijn voor prikkels, beloningen, nieuwe ervaringen en de bevrediging van behoeften extra gestimuleerd door de puberteitshormonen. Bij jongens speelt dat nog meer dan bij meisjes. Maar jongeren zijn ook gevoelig voor groepsdruk. Onderzoek in de VS onder 16-17-jarige automobilisten laat bijvoorbeeld zien dat zij zich met leeftijdsgenoten als passagiers vaak riskanter gedroegen dan alleen.
Het verhoogde aantal verkeersslachtoffers onder pubers is ook een gevolg van het feit dat ze meer kilometers maken. In de middelbareschoolleeftijd stijgt het aantal fietskilometers per jaar tot vier keer zo veel als in de lagereschoolleeftijd. Toch vormen de fietsers niet de grootste risico groep. Wellicht omdat ze daar al op heel jonge leeftijd ervaring mee hebben opgedaan. Het wordt pas echt gevaarlijk wanneer pubers op de bromfiets stappen. De positieve keerzijde is dat jongeren ervaring opdoen door veel aan het verkeer deel te nemen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Riskant verkeersgedrag van pubers niet alleen een kwestie van hormonen - VerkeersNet

Riskant verkeersgedrag van pubers niet alleen een kwestie van hormonen

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen overlijden pubers, vooral jongens, naar verhouding veel vaker door verkeersongevallen. De hormonen spelen waarschijnlijk een rol bij het riskante verkeersgedrag dat daar vaak ten grondslag aan ligt. Maar dat niet alleen.

In een factsheet zet de SWOV een aantal onderzoeken naar het (verkeers)gedrag van pubers op een rij. Deels is het risicovolle gedrag van pubers terug te voeren op de hormonen. Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole, planning en integratie van informatie bij pubers nog volop in ontwikkeling zijn terwijl hersendelen die gevoelig zijn voor prikkels, beloningen, nieuwe ervaringen en de bevrediging van behoeften extra gestimuleerd door de puberteitshormonen. Bij jongens speelt dat nog meer dan bij meisjes. Maar jongeren zijn ook gevoelig voor groepsdruk. Onderzoek in de VS onder 16-17-jarige automobilisten laat bijvoorbeeld zien dat zij zich met leeftijdsgenoten als passagiers vaak riskanter gedroegen dan alleen.
Het verhoogde aantal verkeersslachtoffers onder pubers is ook een gevolg van het feit dat ze meer kilometers maken. In de middelbareschoolleeftijd stijgt het aantal fietskilometers per jaar tot vier keer zo veel als in de lagereschoolleeftijd. Toch vormen de fietsers niet de grootste risico groep. Wellicht omdat ze daar al op heel jonge leeftijd ervaring mee hebben opgedaan. Het wordt pas echt gevaarlijk wanneer pubers op de bromfiets stappen. De positieve keerzijde is dat jongeren ervaring opdoen door veel aan het verkeer deel te nemen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.