Onafhankelijke auditors toetsen rijkswegen op verkeersveiligheid

Het onafhankelijk Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidaudits (KoVa) heeft de eerste tien verkeersveiligheidauditors rijkswegen gecertificeerd. Deze verkeersdeskundigen gaan voortaan het ontwerp van nieuwe wegen of de reconstructie van bestaande wegen toetsen op verkeersveiligheid.

De inzet van verkeersveiligheidsauditors is nieuw in Nederland en komt voort uit de Europese richtlijn Verkeersveiligheid uit 2008 die als doel heeft om het aantal Europese verkeersdoden met de helft te verminderen in 2020. In het kader van die richtlijn is een aantal instrumenten opgenomen om de verkeersonveiligheid aan te pakken. Zo worden met een Road Safety Impact Assessment de effecten op de verkeersveiligheid van de alternatieven op netwerkniveau in de verkenningsfase beoordeeld. Network Safety Management richt zich op het identificeren, analyseren en classificeren van weggedeelten met een hoog aantal ernstige ongevallen. En middels Road Safety Inspections worden periodiek bestaande wegen  doorgelicht.
De Road Safety Audits gaan over het systematisch beoordelen van wegontwerpen ten aanzien van de verkeersveiligheid in de planuitwerkings? en realisatiefase. Onafhankelijke auditors toetsen in opdracht van de aannemer op vier momenten in het ontwerp- en aanlegproces een weg op veiligheidsaspecten. De eerste twee audits worden uitgevoerd tijdens het ontwerpproces. Een belangrijke derde audit vindt plaats voor de weg open gaat om te controleren of de weg werkelijk is gemaakt volgens het goedgekeurde ontwerp. En binnen drie maanden nadat de weg is opengesteld vindt de laatste audit op het functioneren van de weg plaats. Hierna wordt de weg iedere twee jaar door Rijkswaterstaat geïnspecteerd op de weginrichting en het veilig gebruik door de verschillende typen wegverkeer. De auditors worden ondersteund door het Kwaliteitsorgaan Verkeerveiligheidaudits (KoVa). Dit onafhankelijk orgaan registreert alle werkzaamheden van de auditors en controleert de kwaliteit van de werkzaamheden. Het KoVa is ondergebracht bij Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De verwachting is dat het aantal gecertificeerde auditors de komende jaren wordt verdubbeld.

Zeeland
Op regionaal niveau is de provincie Zeeland gestart met een kwaliteitstoets van het wegennet van de provincie. In eerste instantie gaat het daar om gezamenlijke afspraken te maken over de functies van de verschillende wegen buiten de bebouwde kom. Kloppen de huidige functies bij de beoogde functies en kloppen de beoogde functies nog wel? Dat moet leiden tot één gezamenlijk wegencategoriseringsplan van de 5 wegbeheerders: Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap, Zeeland Seaports en NV Westerscheldetunnel. Hetzelfde staat te gebeuren voor de wegen binnen de bebouwde kom. Wegebeheerders kunnen dan zelf kijken wat er nodig is om te voldoen aan de Duurzaam Veilig principes.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Onafhankelijke auditors toetsen rijkswegen op verkeersveiligheid - VerkeersNet

Onafhankelijke auditors toetsen rijkswegen op verkeersveiligheid

Het onafhankelijk Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidaudits (KoVa) heeft de eerste tien verkeersveiligheidauditors rijkswegen gecertificeerd. Deze verkeersdeskundigen gaan voortaan het ontwerp van nieuwe wegen of de reconstructie van bestaande wegen toetsen op verkeersveiligheid.

De inzet van verkeersveiligheidsauditors is nieuw in Nederland en komt voort uit de Europese richtlijn Verkeersveiligheid uit 2008 die als doel heeft om het aantal Europese verkeersdoden met de helft te verminderen in 2020. In het kader van die richtlijn is een aantal instrumenten opgenomen om de verkeersonveiligheid aan te pakken. Zo worden met een Road Safety Impact Assessment de effecten op de verkeersveiligheid van de alternatieven op netwerkniveau in de verkenningsfase beoordeeld. Network Safety Management richt zich op het identificeren, analyseren en classificeren van weggedeelten met een hoog aantal ernstige ongevallen. En middels Road Safety Inspections worden periodiek bestaande wegen  doorgelicht.
De Road Safety Audits gaan over het systematisch beoordelen van wegontwerpen ten aanzien van de verkeersveiligheid in de planuitwerkings? en realisatiefase. Onafhankelijke auditors toetsen in opdracht van de aannemer op vier momenten in het ontwerp- en aanlegproces een weg op veiligheidsaspecten. De eerste twee audits worden uitgevoerd tijdens het ontwerpproces. Een belangrijke derde audit vindt plaats voor de weg open gaat om te controleren of de weg werkelijk is gemaakt volgens het goedgekeurde ontwerp. En binnen drie maanden nadat de weg is opengesteld vindt de laatste audit op het functioneren van de weg plaats. Hierna wordt de weg iedere twee jaar door Rijkswaterstaat geïnspecteerd op de weginrichting en het veilig gebruik door de verschillende typen wegverkeer. De auditors worden ondersteund door het Kwaliteitsorgaan Verkeerveiligheidaudits (KoVa). Dit onafhankelijk orgaan registreert alle werkzaamheden van de auditors en controleert de kwaliteit van de werkzaamheden. Het KoVa is ondergebracht bij Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De verwachting is dat het aantal gecertificeerde auditors de komende jaren wordt verdubbeld.

Zeeland
Op regionaal niveau is de provincie Zeeland gestart met een kwaliteitstoets van het wegennet van de provincie. In eerste instantie gaat het daar om gezamenlijke afspraken te maken over de functies van de verschillende wegen buiten de bebouwde kom. Kloppen de huidige functies bij de beoogde functies en kloppen de beoogde functies nog wel? Dat moet leiden tot één gezamenlijk wegencategoriseringsplan van de 5 wegbeheerders: Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap, Zeeland Seaports en NV Westerscheldetunnel. Hetzelfde staat te gebeuren voor de wegen binnen de bebouwde kom. Wegebeheerders kunnen dan zelf kijken wat er nodig is om te voldoen aan de Duurzaam Veilig principes.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.