Verkeersborden ruimen niet zonder risico’s

De gemeente Spijkenisse heeft in de afgelopen twee jaar al ruim 420 verkeersborden en zo’n 180 palen verwijderd. En sinds eind 2011 heeft de gemeente Horst al 20 % van de in totaal 900  borden verwijderd. De gemeente Barendrecht heeft inmiddels 250 verkeersborden verwijderd. Dit alles met als achterliggend motief dat een overmaat aan borden schadelijk is voor de verkeersveiligheid. Toch brengt het ruimen van borden ook risico’s met zich mee.

Dat stelt mr. Roeland B.G. De Korte, jurist bij gemeente Alphen aan den Rijn in een paper voor het Nationaal Verkeerscongres. Om zijn punt te illustreren haalt De Korte enkele rechtelijke uitspraken aan. Zo werd de gemeente Rijssen door de rechter op de vingers getikt toen een automobilist een bussluis in reed. Die was aangegeven met een bord D7 (‘verboden in te rijden’) en de onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ en  ‘verkeersituatie gewijzigd’.  Het Hof oordeelde dat van het bord ‘verkeerssituatie gewijzigd’ voor automobilisten die ter plaatse niet bekend zijn onvoldoende waarschuwing uitgaat voor het gevaar van een aanrijding met de bussluis.
En in Maastricht rijdt een fietser ’s nachts tegen een paaltje op de overgang van een ventweg in het fietspad. De gemeente wordt door de rechter aansprakelijk gesteld omdat ze op geen enkele manier waarschuwde voor het paaltje.
Uit deze en andere uitspraken mag men concluderen dat de wegbeheerder er voor moet zorgen dat verwarring bij verkeersdeelnemers die tot schade kan leiden, zoveel mogelijk voorkomen moet worden door middel van het plaatsen van duidelijke en voldoende bebording en markering, aldus De Korte. ‘Als de gemeente als verantwoordelijke wegbeheerder op een bepaalde plek geen verkeersborden plaatst of waarschuwingen geeft, dan kan zij hiervoor aansprakelijk zijn. Om te voorkomen dat een gemeente op een ondoordachte manier het kapmes zet in het “woud aan borden”, is het van belang dat zij van te voren eerst de afweging/ keuze maakt of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeersborden ruimen niet zonder risico's - VerkeersNet

Verkeersborden ruimen niet zonder risico’s

De gemeente Spijkenisse heeft in de afgelopen twee jaar al ruim 420 verkeersborden en zo’n 180 palen verwijderd. En sinds eind 2011 heeft de gemeente Horst al 20 % van de in totaal 900  borden verwijderd. De gemeente Barendrecht heeft inmiddels 250 verkeersborden verwijderd. Dit alles met als achterliggend motief dat een overmaat aan borden schadelijk is voor de verkeersveiligheid. Toch brengt het ruimen van borden ook risico’s met zich mee.

Dat stelt mr. Roeland B.G. De Korte, jurist bij gemeente Alphen aan den Rijn in een paper voor het Nationaal Verkeerscongres. Om zijn punt te illustreren haalt De Korte enkele rechtelijke uitspraken aan. Zo werd de gemeente Rijssen door de rechter op de vingers getikt toen een automobilist een bussluis in reed. Die was aangegeven met een bord D7 (‘verboden in te rijden’) en de onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ en  ‘verkeersituatie gewijzigd’.  Het Hof oordeelde dat van het bord ‘verkeerssituatie gewijzigd’ voor automobilisten die ter plaatse niet bekend zijn onvoldoende waarschuwing uitgaat voor het gevaar van een aanrijding met de bussluis.
En in Maastricht rijdt een fietser ’s nachts tegen een paaltje op de overgang van een ventweg in het fietspad. De gemeente wordt door de rechter aansprakelijk gesteld omdat ze op geen enkele manier waarschuwde voor het paaltje.
Uit deze en andere uitspraken mag men concluderen dat de wegbeheerder er voor moet zorgen dat verwarring bij verkeersdeelnemers die tot schade kan leiden, zoveel mogelijk voorkomen moet worden door middel van het plaatsen van duidelijke en voldoende bebording en markering, aldus De Korte. ‘Als de gemeente als verantwoordelijke wegbeheerder op een bepaalde plek geen verkeersborden plaatst of waarschuwingen geeft, dan kan zij hiervoor aansprakelijk zijn. Om te voorkomen dat een gemeente op een ondoordachte manier het kapmes zet in het “woud aan borden”, is het van belang dat zij van te voren eerst de afweging/ keuze maakt of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.