Effectiviteit 80 kilometer zones geëvalueerd

De lokale luchtkwaliteit in de 80 kilometerzones is sinds de invoering verbeterd. Voor fijn stof is er een daling gemeten van bijna 10% en van NOx tussen de 20% en 30%. Wel blijkt dat de doorstroming van het verkeer op sommige trajecten sterk is verslechterd. Waar dit is gebeurd zal worden geëxperimenteerd met dynamische snelheden. De andere 80 kilometerzones blijven voorlopig gehandhaafd. Als de experimenten met dynamische snelheden positief uitpakken, zou dat het einde kunnen betekenen van de vaste 80 kilometerzones.

Verder lezen?

Ontwikkel jezelf met vakblad VerkeersNet.

Krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de sectoren verkeer en mobiliteit.

Start actieabonnement

Overzicht alle abonnementen

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.