Trekkers verdwijnen van parallelwegen In Friesland

Trekkers verdwijnen steeds meer van de parallelwegen in Friesland. Voor de veiligheid van fietsers wil de provincie landbouwverkeer verplaatsen naar de hoofdrijbaan.

Daarom stelt ze de trajecten Minnertsga – Tzummarum (N393) en Holwerd – Dokkum (N356) open voor landbouwvoertuigen. In 2014 komt daar de weg Spannenburg – Sint Nicolaasga (N927) bij. Waar het kan wil de provincie landbouwvoertuigen en fietsers van elkaar te scheiden. Friesland wil trekkers verder zoveel mogelijk uit dorpskernen halen. Ook gaat men op scholen voorlichting geven zodat kinderen leren omgaan met trekkers. En er is ook een veiligheidstraining voor gebruikers van landbouwverkeer.
Landelijk neemt het aantal ongevallen met landbouwvoertuigen relatief toe, aldus de provincie. In Friesland is de afloop van dit soort ongevallen ernstiger dan in de rest van Nederland. De verwachting is dat landbouwvoertuigen steeds meer gebruik gaan maken van wegen, door schaalvergroting in de landbouw en inzet voor niet-agrarische activiteiten. De provincie heeft samen met LTO, Cumela en gemeenten de drukste wegen met zwaar verkeer in kaart gebracht. Het is een leidraad voor beleidsmakers, wegbeheerders, agrarische sector en agrarische bedrijven. Zij kunnen hiermee bewuste keuzes maken over bijvoorbeeld de locatie van een school of een fietspad. Agrariërs kunnen kwetsbare routes mijden.
Het openstellen van de wegen betekent niet dat de omliggende wegen helemaal vrij blijven van landbouwverkeer, zo waarschuwt d eprovincie. Trekkers kunnen gebruik blijven maken van de gemeentelijke wegen om de aangelegen landerijen te bereiken. Het doorgaande landbouwverkeer wordt echter geacht gebruik te maken van de doorgaande provinciale weg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.