Verkeersongevallen kosten 12,5 miljard euro per jaar

fietsongeval-420x235In 2009 waren de kosten van verkeersongevallen in Nederland 12,5 miljard euro. De kosten voor een verkeersdode worden geraamd op 2,6 miljoen euro, voor een ernstig verkeersgewonde op bijna 281.000 euro.

Dat blijkt uit een nieuwe Factsheet van de SWOV over de kosten van verkeersongevallen. De kosten per slachtoffer worden onder meer gebruikt in kosten-batenanalyses om verkeersveiligheidseffecten van maatregelen in geld uit te drukken. Behalve de medische kosten van verzorging in een ziekenhuis of verpleeghuis wordt daarin ook het productieverlies meegenomen. Dat is de bijdrage in geld uitgedrukt die iemand had kunnen leveren wanneer hij of zij niet gewond was geraakt of voortijdig was overleden. Maar de belangrijkste factor is verlies aan kwaliteit van leven door leed, pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde. Voor het bepalen van deze immateriële kosten wordt gebruikgemaakt van een onderzoek naar het bedrag dat mensen bereid zijn te betalen voor een bepaalde afname van het ongevalsrisico. Tenslotte worden ook de materiële kosten (op basis van verzekeringsgegevens), de kosten van de politie en de kosten van files doorberekend.

Dat leidt tot een totale kostenpost (voor 2009) van 12,5 miljard euro, ofwel 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Het grootste deel van de kosten, 5,2 miljard euro, kan worden toegerekend aan ernstig verkeersgewonden. Het aandeel van verkeersdoden in de totale kosten is de afgelopen jaren afgenomen; deze kosten bedroegen in 2009 1,9 miljard euro. Immateriële kosten vormen de grootste kostenpost (5,8 miljard euro), terwijl ook materiële kosten (3,9 miljard euro) een groot aandeel in de totale kosten hebben.

De kosten per slachtoffer zijn verreweg het hoogst voor een verkeersdode (2,6 miljoen euro), vooral omdat de immateriële kosten daarin zwaar meewegen.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.