Infrastructurele maatregelen leveren winst op voor de verkeersveiligheid

030103-009De aanleg van 60 km/h plateaus, parallelwegen en vrijliggende fietspaden zet zoden aan de dijk voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een evaluatie van de provincie Utrecht van een aantal van dergelijke projecten.

In de evaluatie werden de ongevallencijfers vijf jaar voor en de vijf jaar na het aanbrengen van maatregelen vergeleken. Het gaat om projecten die rond 2005/2006 zijn gerealiseerd. Cijfers over 2011 en 2012 werden daarbij zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten, want die zijn zoals bekend onbetrouwbaar.
Op locaties waar maatregelen zijn genomen (daarvan zijn er 8 in de evaluatie betrokken) daalde het aantal ongevallen met 45%. Dat is meer dan gemiddeld, want in die periode daalde het aantal ongevallen op àlle provinciale wegen met 31%. Het aantal slachtofferongevallen op de locaties waar maatregelen zijn genomen liep terug met 37%. Op àlle wegen was de terugloop 24%.

Tijdens de evaluatie is ook gekeken naar het effect op de doorstroming. Met TomTom-data is gekeken naar de gemiddelde snelheid op karakteristieke trajecten van het project in de ochtend- en avondspits. Daaruit valt af te leiden dat de ingrepen van de provincie voor minder oponthoud voor het autoverkeer hebben gezorgd.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Infrastructurele maatregelen leveren winst op voor de verkeersveiligheid - VerkeersNet

Infrastructurele maatregelen leveren winst op voor de verkeersveiligheid

030103-009De aanleg van 60 km/h plateaus, parallelwegen en vrijliggende fietspaden zet zoden aan de dijk voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een evaluatie van de provincie Utrecht van een aantal van dergelijke projecten.

In de evaluatie werden de ongevallencijfers vijf jaar voor en de vijf jaar na het aanbrengen van maatregelen vergeleken. Het gaat om projecten die rond 2005/2006 zijn gerealiseerd. Cijfers over 2011 en 2012 werden daarbij zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten, want die zijn zoals bekend onbetrouwbaar.
Op locaties waar maatregelen zijn genomen (daarvan zijn er 8 in de evaluatie betrokken) daalde het aantal ongevallen met 45%. Dat is meer dan gemiddeld, want in die periode daalde het aantal ongevallen op àlle provinciale wegen met 31%. Het aantal slachtofferongevallen op de locaties waar maatregelen zijn genomen liep terug met 37%. Op àlle wegen was de terugloop 24%.

Tijdens de evaluatie is ook gekeken naar het effect op de doorstroming. Met TomTom-data is gekeken naar de gemiddelde snelheid op karakteristieke trajecten van het project in de ochtend- en avondspits. Daaruit valt af te leiden dat de ingrepen van de provincie voor minder oponthoud voor het autoverkeer hebben gezorgd.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.