Motorrijden 25 maal gevaarlijker dan autorijden

motorrijdersMotorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Het risico, per afgelegde kilometer, om bij een verkeersongeval te overlijden, is 25 maal zo groot voor motorrijders als voor inzittenden van personenauto’s; het risico om in het ziekenhuis te belanden 20 maal.

Dat schrijft de SWOV in een nieuwe Factsheet over de veiligheid van motorrijders. In 2006 en 2007 vielen er respectievelijk 57 en 64 doden onder motorrijders in Nederland. De aantallen fluctueren echter sterk per jaar. In de afgelopen tien jaar waren dat gemiddeld bijna 80 doden per jaar. Dit is een aandeel van ongeveer 10% ten opzichte van het totale aantal verkeersdoden, wat zeer hoog is gelet op de geringe vervoersprestatie van motorrijders. Jaarlijks worden ook ruim 700 motorrijders in het ziekenhuis opgenomen.
Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een motorrijbewijs. Ongeveer de helft daarvan is actief motorrijder. Doordat een motorrijder gemiddeld maar weinig kilometers per jaar rijdt (3700 km), bouwt hij nauwelijks routine op.
De meeste motorfietsslachtoffers vallen bij ongevallen op het onderliggend wegennet buiten de bebouwde kom. Het gaat vaak om ongevallen tussen motorfiets en personenauto (ruim 40% van de ongevallen). Ongeveer evenveel slachtoffers vallen bij enkelvoudige ongevallen (ongevallen zonder tegenpartij).
Een belangrijke oorzaak van ongevallen waarbij een motorfiets is betrokken, is dat geen voorrang wordt verleend. Een andere belangrijke oorzaak van motorongevallen is het verlies van de macht over het stuur.
Bij de verbetering van de veiligheid van motorrijders blijft in ieder geval de rijopleiding en een eventuele vervolgopleiding belangrijk. Daarin moet ruimschoots aandacht wordt besteed aan risicoperceptie en aan eigen veiliger gedrag. Tot dit laatste behoort ook het zorgen voor de eigen zichtbaarheid. Zo kan de motorrijder ervoor zorgen beter op te vallen door opvallende kleding en een lichtgekleurde helm te dragen en de voorzijde van de motorfiets (vooral de kuip als deze er is) van opvallende kleuren en retroflecterend materiaal te voorzien. Daarnaast helpen geavanceerde remsystemen zoals het Antiblokkeersysteem (ABS), Combined (of Integrated) Brake System (CBS) en Dual CBS (dCBS) .

Ook voorlichting aan de overige weggebruikers is van belang. Op infrastructureel gebied zijn obstakelvrije zones en motorvriendelijke geleiderails van belang. De stroefheid van het wegdek moet overal en altijd in de gaten worden gehouden. Gezien de eigenschappen van de motorfiets zal het ongevallen- en letselrisico echter altijd hoger blijven dan bij een personenauto, aldus de SWOV.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Motorrijden 25 maal gevaarlijker dan autorijden - VerkeersNet

Motorrijden 25 maal gevaarlijker dan autorijden

motorrijdersMotorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Het risico, per afgelegde kilometer, om bij een verkeersongeval te overlijden, is 25 maal zo groot voor motorrijders als voor inzittenden van personenauto’s; het risico om in het ziekenhuis te belanden 20 maal.

Dat schrijft de SWOV in een nieuwe Factsheet over de veiligheid van motorrijders. In 2006 en 2007 vielen er respectievelijk 57 en 64 doden onder motorrijders in Nederland. De aantallen fluctueren echter sterk per jaar. In de afgelopen tien jaar waren dat gemiddeld bijna 80 doden per jaar. Dit is een aandeel van ongeveer 10% ten opzichte van het totale aantal verkeersdoden, wat zeer hoog is gelet op de geringe vervoersprestatie van motorrijders. Jaarlijks worden ook ruim 700 motorrijders in het ziekenhuis opgenomen.
Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een motorrijbewijs. Ongeveer de helft daarvan is actief motorrijder. Doordat een motorrijder gemiddeld maar weinig kilometers per jaar rijdt (3700 km), bouwt hij nauwelijks routine op.
De meeste motorfietsslachtoffers vallen bij ongevallen op het onderliggend wegennet buiten de bebouwde kom. Het gaat vaak om ongevallen tussen motorfiets en personenauto (ruim 40% van de ongevallen). Ongeveer evenveel slachtoffers vallen bij enkelvoudige ongevallen (ongevallen zonder tegenpartij).
Een belangrijke oorzaak van ongevallen waarbij een motorfiets is betrokken, is dat geen voorrang wordt verleend. Een andere belangrijke oorzaak van motorongevallen is het verlies van de macht over het stuur.
Bij de verbetering van de veiligheid van motorrijders blijft in ieder geval de rijopleiding en een eventuele vervolgopleiding belangrijk. Daarin moet ruimschoots aandacht wordt besteed aan risicoperceptie en aan eigen veiliger gedrag. Tot dit laatste behoort ook het zorgen voor de eigen zichtbaarheid. Zo kan de motorrijder ervoor zorgen beter op te vallen door opvallende kleding en een lichtgekleurde helm te dragen en de voorzijde van de motorfiets (vooral de kuip als deze er is) van opvallende kleuren en retroflecterend materiaal te voorzien. Daarnaast helpen geavanceerde remsystemen zoals het Antiblokkeersysteem (ABS), Combined (of Integrated) Brake System (CBS) en Dual CBS (dCBS) .

Ook voorlichting aan de overige weggebruikers is van belang. Op infrastructureel gebied zijn obstakelvrije zones en motorvriendelijke geleiderails van belang. De stroefheid van het wegdek moet overal en altijd in de gaten worden gehouden. Gezien de eigenschappen van de motorfiets zal het ongevallen- en letselrisico echter altijd hoger blijven dan bij een personenauto, aldus de SWOV.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.