Lichte daling verkeersdoden 2012

verkeersdodenIn 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto’s van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Leeftijd
In de leeftijdscategorie 80-plus is het aantal doden gedaald van 126 in 2011 naar 95, een daling van 24,6%. Het aantal ouderen (65-plus) dat omkwam in het verkeer is met 244 echter hoog gebleven. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser. 128 van de 200.

Vervoerswijze
Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, vielen de meeste dodelijke slachtoffers in een personenauto. In 2012 waren dat er 232, in 2011 ging het om 231 gevallen. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is met 200 gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Het dodental onder bestuurders of passagiers van motoren, scooters, brom- en snorfietsen en gemotoriseerde invalidenvoertuigen bleef nagenoeg gelijk. Het aantal voetgangers onder de verkeersdoden daalde met 8%, van 74 naar 68. De betrokkenheid van vrachtauto’s bij ongelukken op 100- en 120-kilometerwegen is in 2012 wederom afgenomen en op het laagste punt in 9 jaar.

Wegtype
De meeste door de politie geregistreerde verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; in 2012 was dat 60% van het totaal. Op provinciale wegen viel 21% en op wegen onder beheer van een waterschap 3% van het totale aantal slachtoffers. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op Rijkswegen kwam uit op 16% van het totaal.
Op wegen waar maximaal 60 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal slachtoffers van 53 naar 87. Het aantal verkeersdoden op Rijkswegen nam toe van 67 naar 90. Het aantal slachtoffers op 100-kilometerwegen nam na het uitzonderlijke lage aantal van 14 in 2011 toe naar 27. Op wegen waar een maximumsnelheid van 120 km per uur geldt, is het aantal verkeersdoden gestegen van 28 naar 39. Op de trajecten waar 130 km per uur mag worden gereden, vielen twee dodelijke slachtoffers. Het betrof een botsing met een kraanwagen op de toerit van de snelweg en een ongeval waarbij een auto met het linkerwiel in de berm kwam, draaide en botste met een andere auto.
Op 15-kilometerwegen viel geen enkele dode in 2012. Een jaar eerder waren dat er nog 5. Op wegen waar maximaal 50 of 80 kilometer gereden mag worden, is het aantal dodelijke slachtoffers gedaald met respectievelijk 13 en 2%.
Op de website van VIA.nl zijn de verkeersdoden per gemeente op kaart gezet.

Verkeersgewonden
Pas in in het najaar wordt meer bekend over het aantal ernstig verkeersgewonden bekend. Dan komen pas de ziekenhuisgegevens beschikbaar. Minister Schultz meldt wel dat Ambulancezorg Nederland een deel van haar gegevens beschikbaar stelt voor verkeersveiligheidsonderzoek. Aan de SWOV, RIVM en Rijkswaterstaat is gevraagd dit jaar nog uit te zoeken welke aanvullende informatie dit biedt, met focus op de risicogroepen fietsers en ouderen.

verkeersdoden2012
Verdeling verkeersdoden naar vervoerwijze (2008-2012) (bron: CBS).

 

 

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lichte daling verkeersdoden 2012 - VerkeersNet

Lichte daling verkeersdoden 2012

verkeersdodenIn 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto’s van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Leeftijd
In de leeftijdscategorie 80-plus is het aantal doden gedaald van 126 in 2011 naar 95, een daling van 24,6%. Het aantal ouderen (65-plus) dat omkwam in het verkeer is met 244 echter hoog gebleven. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser. 128 van de 200.

Vervoerswijze
Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, vielen de meeste dodelijke slachtoffers in een personenauto. In 2012 waren dat er 232, in 2011 ging het om 231 gevallen. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is met 200 gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Het dodental onder bestuurders of passagiers van motoren, scooters, brom- en snorfietsen en gemotoriseerde invalidenvoertuigen bleef nagenoeg gelijk. Het aantal voetgangers onder de verkeersdoden daalde met 8%, van 74 naar 68. De betrokkenheid van vrachtauto’s bij ongelukken op 100- en 120-kilometerwegen is in 2012 wederom afgenomen en op het laagste punt in 9 jaar.

Wegtype
De meeste door de politie geregistreerde verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; in 2012 was dat 60% van het totaal. Op provinciale wegen viel 21% en op wegen onder beheer van een waterschap 3% van het totale aantal slachtoffers. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op Rijkswegen kwam uit op 16% van het totaal.
Op wegen waar maximaal 60 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal slachtoffers van 53 naar 87. Het aantal verkeersdoden op Rijkswegen nam toe van 67 naar 90. Het aantal slachtoffers op 100-kilometerwegen nam na het uitzonderlijke lage aantal van 14 in 2011 toe naar 27. Op wegen waar een maximumsnelheid van 120 km per uur geldt, is het aantal verkeersdoden gestegen van 28 naar 39. Op de trajecten waar 130 km per uur mag worden gereden, vielen twee dodelijke slachtoffers. Het betrof een botsing met een kraanwagen op de toerit van de snelweg en een ongeval waarbij een auto met het linkerwiel in de berm kwam, draaide en botste met een andere auto.
Op 15-kilometerwegen viel geen enkele dode in 2012. Een jaar eerder waren dat er nog 5. Op wegen waar maximaal 50 of 80 kilometer gereden mag worden, is het aantal dodelijke slachtoffers gedaald met respectievelijk 13 en 2%.
Op de website van VIA.nl zijn de verkeersdoden per gemeente op kaart gezet.

Verkeersgewonden
Pas in in het najaar wordt meer bekend over het aantal ernstig verkeersgewonden bekend. Dan komen pas de ziekenhuisgegevens beschikbaar. Minister Schultz meldt wel dat Ambulancezorg Nederland een deel van haar gegevens beschikbaar stelt voor verkeersveiligheidsonderzoek. Aan de SWOV, RIVM en Rijkswaterstaat is gevraagd dit jaar nog uit te zoeken welke aanvullende informatie dit biedt, met focus op de risicogroepen fietsers en ouderen.

verkeersdoden2012
Verdeling verkeersdoden naar vervoerwijze (2008-2012) (bron: CBS).

 

 

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.