Cursus voor verkeersovertreders lijkt niet te helpen

Een cursus voor bestuurders die zijn aangehouden voor gevaarlijk rijden, blijkt weinig zoden aan de dijk te zetten. Een kwart gaat binnen twee jaar weer in de fout, en dat is net zoveel als overtreders die geen cursus opgelegd hebben gekregen. Een cursus specifiek gericht op alcohol lijkt beter aan te slaan.

In oktober 2008 zijn in Nederland de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) ingevoerd. De belangrijkste doelstelling van deze verkeersgedragsmaatregelen is voorkomen dat deelnemers in de toekomst onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer of weer risicovol rijgedrag vertonen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie keek wie in 2009 een cursus opgelegd hebben gekregen en wie binnen twee jaar weer in de fout gingen.

De LEMA is een cursus van twee dagdelen over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. Deelname aan deze cursus is verplicht: bij weigering wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. De LEMA is voor de beginnende bestuurder bij wie een bloed- of ademalcoholgehalte is geconstateerd tussen 0,5‰ en 0,8‰ en voor de ervaren bestuurder bij wie een bloed- of ademalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 0,8‰ maar lager is dan 1,0‰.

Beginnende bestuurders die zo’n alcoholcursus hebben gevolgd zijn overwegend jongvolwassen mannen, geboren in Nederland. Vier op de tien LEMA-deelnemers kwamen al eerder vanwege een verkeersdelict met Justitie in aanraking.

Iets minder dan een kwart van de LEMA-deelnemers die in 2009 werden vervolgd voor een alcoholverkeersdelict heeft binnen 2 jaar een nieuw justitiecontact vanwege een verkeersdelict. Het percentage LEMA-deelnemers dat binnen twee jaar recidiveert, ligt lager dan het percentage recidivisten in de vergelijkingsgroep.

De EMG kan worden opgelegd aan zowel beginnende als ervaren bestuurders die zijn aangehouden voor gevaarlijk of risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn bumper kleven, afsnijden, onnodig remmen, snelheidsovertredingen, onnodig links rijden, inhalen bij verbod, geen richting aangeven, verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen, op de vluchtstrook rijden en negeren van rood licht.

EMG-deelnemers zijn vrijwel allemaal mannen. 87% is geboren in Nederland. Bijna twee derde kwam al eerder met Justitie in aanraking wegens een verkeersdelict. Ook voor vervolgde EMG-deelnemers uit 2009 geldt dat bijna een kwart van hen binnen 2 jaar opnieuw met Justitie in aanraking komt wegens een verkeersdelict.

Voor de EMG werden geen duidelijke verschillen te zien tussen de recidive in de deelnemers- en in de vergelijkingsgroep, aldus het onderzoek van Justitie die daarbij aangeeft dat het vooralsnog om een eerste indicatie gaat van de resultaten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.