Provincie Utrecht geeft uitleg over Duurzaam Veilig en weginrichting

In de brochure Duurzaam Veilig(e) Wegen legt de provincie Utrecht uit waarom de provinciale wegen op een bepaalde manier zijn ingericht. Via de antwoorden op tien veel gestelde vragen krijgen weggebruikers informatie over onder andere de nieuwe belijning, de maximum snelheid en de leefbaarheid.

Veel Nederlandse wegen zijn voorzien van nieuwe strepen. De betekenis van die strepen is uitgelegd in de landelijke folder “Essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK)” die onlangs bij alle ANWB-leden samen met de ‘Kampioen’ in de bus is gevallen. De brochure van de provincie Utrecht sluit hier op aan maar geeft ook een toelichting op de consequenties van de wegcategorisering voor weggebruikers en aanwonenden.
Zo komt bijvoorbeeld de veelgestelde vraag aan de orde: ‘Ze rijden hier zo hard. Kan de maximumsnelheid hier omlaag?’ en ook ‘Er rijden hier zoveel vrachtauto’s. Kunnen die geen andere route nemen?’
In de brochure wordt uitgelegd dat de Duurzaam Veilig-aanpak inhoudt dat je het verkeer zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde wegcategorie laat rijden en dat dit bij de aanpak van dergelijke problemen het uitgangspunt vormt. De brochure is ook gratis te downloaden.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.