Automobilist berust in snelheidslimieten en -controles

snelheidslimietBijna zeven op de tien automobilisten vinden 120 km/uur een acceptabele snelheidslimiet op de autosnelweg. Dat is meer dan voorheen. Maar de helft denkt ook dat het nog wel losloopt met de pakkans.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Jaarlijks vraag het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) 6000 weggebruikers naar hun eigen verkeersgedrag en hun mening over verkeersregels en -controles.
In 2008 zegt 9 van de 10 mensen achter de gordelplicht te staan en 98% vindt dat er voor rood gestopt moet worden. 95% vindt de promillagegrens voor alcohol goed of heeft de voorkeur voor een strengere norm. De waardering voor de snelheidslimiet van 120 km/uur is flink toegenomen tot 69% (was 47% in 2006). Daarentegen: de grens van 100 km/uur kan op minder begrip rekenen: 38% vond dit goed in 2008 (tegen 51% in 2006). Het meeste draagvlak bestaat voor de limieten 80 (78%), 50 (85%) en 30 (76%).

Controles
Politiecontroles kunnen op veel instemming rekenen. 83% vindt gordelcontroles belangrijk. Voor rood licht geldt dat 95% het controleren zinvol vindt, 44% vindt bovendien dat er op dit punt te weinig gecontroleerd wordt. Ook alcoholcontroles kunnen op veel bijval rekenen; 99% vindt het (heel) zinvol.
Steeds meer waardering krijgen de snelheidscontroles: 86% van de respondenten vindt die noodzakelijk. Dit geldt ook voor de verschillende manieren om op snelheid te controleren. De flitspaal vindt 80% (zeer) acceptabel. In 2006 was dat nog 67% en in 2007 72%. Controle via een niet zichtbare auto vindt 58% (zeer) acceptabel (dat lag nog op 46% in 2006). Als de bestuurder wordt staande gehouden vindt 86% dat (zeer) acceptabel (in 2006 nog 78% en in 2007 80%. Ook de lasergun mag op toegenomen acceptatie rekenen: 76% dit jaar, terwijl dat in 2006 nog 66% was. Trajectcontrole wordt ook door 77% (zeer) acceptabel geacht, slechts 13% vindt het (zeer) onacceptabel. Wel neemt de bekendheid met controles op alcohol, gordel en roodlicht en snelheid af: weggebruikers merken steeds minder controles op (zelf gezien of over gehoord/gelezen).

Kans op controle
De kans op een gordelcontrole wordt door 58% als gering ervaren. Ook voor rood licht geldt dat veel (49%) van de weggebruikers denkt dat de kans om bekeurd te worden klein is. De kans dat op alcohol wordt gecontroleerd wordt door 50% als laag ingeschat (hoewel 20% de kans juist groot acht). Van de weggebruikers denkt 51% dat op snelwegen (zeer) kleine kans op controles bestaat. Op 80km-wegen ligt dat percentage op 43%, op 50km wegen op 47% en op 30km wegen 67%. Opvallend is dat de helft (51%) van de mensen de indruk heeft een controle te kunnen ontlopen. Dat percentage is nog nooit zo hoog geweest (en lag vorig jaar nog op 41% en in 2006 nog op 43%).

Agressief gedrag
Bijna 1 miljoen bestuurders ervaren agressie in het verkeer, zo’n 640.000 maken minstens 1x per week zelf agressie mee. Het gaat vooral om bumperkleven, lichtsignalen, of (non)verbale agressie, zoals de beruchte middelvinger.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Automobilist berust in snelheidslimieten en -controles - VerkeersNet

Automobilist berust in snelheidslimieten en -controles

snelheidslimietBijna zeven op de tien automobilisten vinden 120 km/uur een acceptabele snelheidslimiet op de autosnelweg. Dat is meer dan voorheen. Maar de helft denkt ook dat het nog wel losloopt met de pakkans.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Jaarlijks vraag het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) 6000 weggebruikers naar hun eigen verkeersgedrag en hun mening over verkeersregels en -controles.
In 2008 zegt 9 van de 10 mensen achter de gordelplicht te staan en 98% vindt dat er voor rood gestopt moet worden. 95% vindt de promillagegrens voor alcohol goed of heeft de voorkeur voor een strengere norm. De waardering voor de snelheidslimiet van 120 km/uur is flink toegenomen tot 69% (was 47% in 2006). Daarentegen: de grens van 100 km/uur kan op minder begrip rekenen: 38% vond dit goed in 2008 (tegen 51% in 2006). Het meeste draagvlak bestaat voor de limieten 80 (78%), 50 (85%) en 30 (76%).

Controles
Politiecontroles kunnen op veel instemming rekenen. 83% vindt gordelcontroles belangrijk. Voor rood licht geldt dat 95% het controleren zinvol vindt, 44% vindt bovendien dat er op dit punt te weinig gecontroleerd wordt. Ook alcoholcontroles kunnen op veel bijval rekenen; 99% vindt het (heel) zinvol.
Steeds meer waardering krijgen de snelheidscontroles: 86% van de respondenten vindt die noodzakelijk. Dit geldt ook voor de verschillende manieren om op snelheid te controleren. De flitspaal vindt 80% (zeer) acceptabel. In 2006 was dat nog 67% en in 2007 72%. Controle via een niet zichtbare auto vindt 58% (zeer) acceptabel (dat lag nog op 46% in 2006). Als de bestuurder wordt staande gehouden vindt 86% dat (zeer) acceptabel (in 2006 nog 78% en in 2007 80%. Ook de lasergun mag op toegenomen acceptatie rekenen: 76% dit jaar, terwijl dat in 2006 nog 66% was. Trajectcontrole wordt ook door 77% (zeer) acceptabel geacht, slechts 13% vindt het (zeer) onacceptabel. Wel neemt de bekendheid met controles op alcohol, gordel en roodlicht en snelheid af: weggebruikers merken steeds minder controles op (zelf gezien of over gehoord/gelezen).

Kans op controle
De kans op een gordelcontrole wordt door 58% als gering ervaren. Ook voor rood licht geldt dat veel (49%) van de weggebruikers denkt dat de kans om bekeurd te worden klein is. De kans dat op alcohol wordt gecontroleerd wordt door 50% als laag ingeschat (hoewel 20% de kans juist groot acht). Van de weggebruikers denkt 51% dat op snelwegen (zeer) kleine kans op controles bestaat. Op 80km-wegen ligt dat percentage op 43%, op 50km wegen op 47% en op 30km wegen 67%. Opvallend is dat de helft (51%) van de mensen de indruk heeft een controle te kunnen ontlopen. Dat percentage is nog nooit zo hoog geweest (en lag vorig jaar nog op 41% en in 2006 nog op 43%).

Agressief gedrag
Bijna 1 miljoen bestuurders ervaren agressie in het verkeer, zo’n 640.000 maken minstens 1x per week zelf agressie mee. Het gaat vooral om bumperkleven, lichtsignalen, of (non)verbale agressie, zoals de beruchte middelvinger.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.