T-rijbewijs werpt zijn schaduw vooruit


Waarschijnlijk per 1 januari 2015 wordt het tractorrijbewijs verplicht. Dat lijkt nog ver weg, maar omdat er overgangsregeling van kracht wordt voor bezitters van een ‘trekkerrijbewijs’, werpt dat zijn schaduw vooruit.

Aanleiding voor de maatregel is dat er relatief veel ongelukken met tractoren en landbouwvoertuigen gebueren. Daarnaast komen landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare weg door schaalvergroting en een bredere inzet van de machines in bijvoorbeeld bouw- en infrasector.

Nu nog mag iedereen vanaf 16 jaar zonder rijbewijs een tractor besturen, tenzij hij als 16- of 17-jarige beroepsmatige arbeid met het voertuig. Dan is een trekkercertificaat vereist. Dat certificaat wordt afgegeven na een theorie- en praktijktoets.

Het voorstel dat er nu ligt behelst de invoering van het T-rijbewijs vanaf 16 jaar. Het rijbewijs is alleen noodzakelijk voor het besturen van deze voertuigen op de openbare weg.

Er leven nog veel vragen bij gebruikers van tractoren. De regel kent namelijk de nodige uitzonderingen en er is een speciale overgangsregeling van kracht.

De uitzonderingen betreffen onder meer kleine voertuigen voor maaien en vegen en dergelijke.

De overgangsregeling houdt in dat bezitters jonger dan 18 jaar een – eventueel nog te behalen trekkercertificaat – te zijner tijd kunnen inruilen voor het T-rijbewijs.

Nog even over het verschil tussen een trekkercertificaat en T-rijbewijs. Het trekkercertificaat is geen officieel rijbewijs, maar een bewijs van vaardigheid. Het valt onder de arbeidsomstandigheden wetgeving (Arbo-wetgeving). Het trekkercertificaat is zoals opgemerkt verplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar oud die de trekker beroepshalve en op de openbare weg gebruiken.

Het T-rijbewijs is een categorie op het Nederlandse rijbewijs. Met dit rijbewijs mag de bestuurder van een LBT (tractor) en een MMBS (motorrijtuig met beperkte snelheid) deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.

Overigens mag iedereen die op het moment van invoering van de maatregel een B-rijbewijs heeft een LBT en MMBS besturen.

Over de regels en de uitzonderingen van de nieuwe regeling heeft het ministerie van IenM een factsheet en een uitgebreideĀ vraag- en antwoordlijst opgesteld.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.