Expertisecentrum nodig om verder te komen met Permanente Verkeerseducatie

verkeerseducatie (1)Op het terrein van Permanente Verkeers Educatie is de afgelopen jaren goede vooruitgang geboekt. Maar om die lijn door te trekken is het nodig een PVE-expertisecentrum op te zetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van KpVV naar resultaten van tien jaar Permanente Verkeers Educatie.

Positief resultaat dat uit het onderzoek naar voren komt is dat met de PVE-toolkit van KpVV kwaliteitscriteria zijn gekomen waar verkeerseducatieproducten aan getoetst kunnen worden.

Verder is een verplicht praktijkexamen voor bromfietsers ingevoerd en is de ‘Rijopleiding in

Stappen’ verder ontwikkeld en landelijk ingevoerd. Voor beginnende bestuurders geldt inmiddels een voorlopig rijbewijs en voor beginnende bestuurders is het wettelijk toegestane alcoholpromillage verlaagd naar 0,2 en er zijn tweedefaseprogramma’s ontwikkeld.

Maar er zijn ook nog veel witte vlekken, aldus het rapport . Ouders en verzorgers worden nog te weinig betrokken bij de verkeersopvoeding van hun kinderen. En het is niet gelukt om verkeerseducatie een meer structurele plek te geven in de doelgroep rijbewijsbezitters en bij de oudere verkeersdeelnemers. Ook is het niet gelukt verkeerseducatie via het ministerie van OCW in het basis- en voortgezetonderwijs te verankeren en om gemeenten een spilfunctie te geven bij het initiëren en coördineren van PVE-activiteiten voor de doelgroep 0-4 jaar.

Verder staat het meten van effecten van PVE-interventies nog altijd in de kinderschoenen.

Om van PVE of ‘gedrag’ te kunnen uitgroeien tot een volwaardige derde kennispoot van verkeers veiligheid naast infrastructuur en handhaving is meer nodig dan een toegankelijk overzicht van beschikbare en getoetste verkeerseducatieve interventies. Daarvoor is een expertisecentrum ‘verkeer en gedrag’ nodig, waar relevante partijen naast informatie over beschikbare verkeerseducatieve interventies ook brede ondersteuning kunnen vinden, concludeert KpVV.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.