Inwoners van Brabant klagen flink over wegpiraten

snelheidInwoners van Midden en West Brabant hebben 1340 keer melding gemaakt van agressief rijgedrag. Uiteindelijk leidde dat tot negen mededelingen aan het CBR met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de rijvaardigheid en/of geschiktheid van de overtreder. De meeste meldingen zijn afgedaan met telefonisch gesprek, persoonlijk gesprek, inzet van het verkeershandhavingsteam, een lokaal team of een wijkagent.

Via het algemeen politienummer 0900-8844 en de website www.wegpiraatvanstraat.nl kunnen burgers uit de regio Midden en West Brabant al hun meldingen over agressief en gevaarlijk rijgedrag van medeweggebruikers kwijt. Het gaat om verkeersovertredingen zoals bijvoorbeeld bumperkleven, grove snelheidsovertredingen, snijden, rechts inhalen, gevaarlijk in- en uitvoegen, het negeren van verkeerslichten waarbij sprake is van roekeloos rijgedrag en het ondervinden van gevaar. Met de meldingen gaat de politie vervolgens gericht aan de slag. Maar de mogelijkheid om de ‘wegpiraat’ aan te melden fungeert ook als uitlaatklep voor burgers. Door actie op een melding te ondernemen en over de resultaten te communiceren met de melder, voelt deze zich serieus genomen.
Inwoners van Midden en West Brabant hebben 1340 meldingen gedaan en dat is meer dan de politie vooraf had ingeschat. De mogelijkheid voorziet volgens de politie duidelijk in een behoefte. ‘Burgers zijn zeer tevreden over het feit dat zij na een melding ook binnen acceptabele tijd zijn teruggebeld over wat er met hun melding is gedaan’, aldus een woordvoerder.
Van de meldingen is 70% in behandeling genomen. 30% van de meldingen zijn door uiteenlopende oorzaken niet in aanmerking gekomen voor behandeling (gering feit, kenteken onjuist, buiten de regio, buitenlands kenteken).
Van het totaal aantal meldingen kwamen 53% telefonisch en 47% via e-mail binnen. De meeste meldingen (ruim 30%) gaan over een  combinatie van overtredingen. Verder zijn meldingen gemaakt over inhalen, door rood rijden, snelheid, snijden en in en uitvoegen.
De locaties waar de voorvallen zich voordeden lagen verspreid door de gehele regio, zowel binnen stedelijk als landelijk gebied en zowel op rijkswegen als op provinciale en gemeentelijke wegen. Meldingen worden wel opvallend vaak gedaan over voorvallen op de Rijksweg A58.
Gedurende de looptijd van het project werd in 4 gevallen over hetzelfde voertuig 3 keer een melding gedaan van roekeloos rijgedrag. 32 keer werd het kenteken van een voertuig voor een 2e maal genoemd als betrokkene van een voorval was wegpiraterij. En in één geval zelfs vier keer. Het percentage recidivisten bedroeg over de genoemde periode 3,9%.
De meldingen gaan in 90% van de meldingen over mannelijke weggebruikers en in 10 % over vrouwen.  De  ‘wegpiraten’ zijn vooral te vinden onder 18 tot 34-jarige.
Het aantal mededelingen aan het CBR met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de rijvaardigheid en/of geschiktheid bedraagt momenteel 9.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.