Zware alcoholovertreder krijgt alcoholslot twee jaar opgelegd

Het kabinet wil zware alcoholovertreders het alcoholslotprogramma twee jaar opleggen. Deelnemers die na die 2 jaar nog steeds de scheiding tussen alcoholgebruik en het besturen van een motorvoertuig niet kunnen maken, moeten net zo lang in het programma blijven totdat ze de scheiding wel kunnen aanbrengen.

De ministerraad heeft ingestemd met dit, naar aanleiding van de Raad van State, aangepaste voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat om het alcoholslotprogramma in te voeren.
Het alcoholslotprogramma is onderdeel van een pakket aan maatregelen waarmee het kabinet het alcoholgebruik in het verkeer strenger wil aanpakken en daarmee de verkeersveiligheid wil vergroten. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de alcoholovertreding en de rijervaring van de bestuurder. Jaarlijks komen er naar schatting 200 mensen in het verkeer om als gevolg van alcoholgebruik. (bron: SWOV) Naast de invoering van het alcoholslotprogramma gaat het om de aangepaste grenzen voor de educatieve maatregel alcohol (ema) en de invoering van de lichte ema voor de ervaren bestuurders (lema). Het gaat hier om maatregelen in het kader van de vorderingsprocedure die tot doel heeft vast te stellen of een rijbewijshouder nog beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geschiktheid.

Het alcoholslot is bedoeld voor de zware alcoholovertreders met een alcoholpromillage van boven de 1,3 promille. Zij zijn verantwoordelijk voor driekwart van de verkeersongevallen. Onderzoek wijst uit dat door de invoering van het alcoholslotprogramma het aantal verkeersdoden met acht tot tien daalt en het aantal ziekenhuisgewonden met honderd. Beginnende bestuurders krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 promille en recidivisten kunnen het al vanaf 0,8 promille opgelegd krijgen. Het alcoholslot is een startonderbreker. Om met de auto te kunnen rijden, moet de bestuurder eerst een blaastest doen. Als die in orde is – dat wil zeggen een alcoholpromillage van minder dan 0,2 – wordt het startcircuit gedeblokkeerd.

In het buitenland (VS, Zweden, Canada) wordt het alcoholslot al gebruikt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het alcoholslot goed is voor de verkeersveiligheid. Met het alcoholslot wordt voorkomen dat alcoholovertreders opnieuw de fout in gaan. Vorig jaar is een proef met het alcoholslot in Friesland gehouden. Uit deze proef is gebleken dat er geen technische belemmeringen zijn het alcoholslot in te voeren, ook het gebruik is veilig.

De ema is een gedragscursus gericht op alcohol en verkeersdeelname. Het doel van deze cursus is de cursisten een scheiding te leren aanbrengen tussen alcoholgebruik en rijden. De cursus moet herhaling van alcoholgebruik in het verkeer in de toekomst voorkomen. Het kabinet stelt voor om ervaren bestuurders al bij een lager promillage dan nu het geval is, in aanmerking te laten komen voor een ema en wil voor de ervaren bestuurders de lichte ema invoeren. Deze lichte ema is al met ingang van 1 oktober 2008 ingevoerd voor beginnende bestuurders.

De kosten voor zowel het alcoholslot (1200-2000 euro) als voor de ema (696 euro) en lema (362 euro) zijn voor rekening van de alcoholovertreder.

Het wetsvoorstel wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Mede afhankelijk van behandeling in achtereenvolgens de Tweede Kamer en Eerste Kamer wordt ernaar gestreefd de nieuwe maatregelen in de loop van 2010 in te voeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.