Meer voorlichting motorrijders nodig

motor2Niet alleen in Nederland maar ook in België is de motorrijder opvallend in het nieuws. In ons land waarschuwt de ANWB voor overschatting van eigen kunnen. En België staat de motorrijder en zijn zichtbaarheid in het verkeer centraal in een sensibilisatiecampagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).
In 2007 kwamen in het Belgische verkeer 136 motorrijders om het leven, een stijging met 7,1 % ten opzichte van het referentiegemiddelde voor de jaren 1998 tot 2000. De stijging is gedeeltelijk te verklaren door de sterke groei (+169 %) van het aantal reizigerskilometers per motorfiets. Het overgrote deel van de motorongevallen gebeurt in de lente en tijdens de zomermaanden, de slachtoffers omvatten alle leeftijdsgroepen tussen 20 en 55.
In de helft van alle ongevallen ligt de oorzaak bij de andere weggebruiker, aldus het BIVV. Daarbij gaat het vooral om perceptiefouten. Inschattings- of beslissingsfouten van de motorrijder zelf vormen de tweede belangrijkste groep. Daarom wil men de andere weggebruikers bewust maken van de noodzaak om twee keer uit te kijken voor motorrijders. Motorrijders, van hun kant, moeten beseffen dat de anderen hen niet altijd opmerken. Goed opvallen en defensief rijden zijn voor hen een absolute must.
Ook in ons land zijn aan de start van het motorseizoen door ongevallen doden te betreuren. En al is de precieze toedracht van de drie motorongevallen van afgelopen lenteweekend niet bekend, de eenzijdigheid van de ongevallen doet het ergste vrezen, aldus de ANWB.
Het mooie weer is voor velen weer reden om de motorfiets van stal te halen en te gaan toeren. De ANWB waarschuwt voor overschatting van eigen kunnen. Zeker als men een tijd niet heeft gereden zal men voorzichtig moeten beginnen om weer de volledige controle over de fiets te krijgen. Ook automobilisten moeten weer wennen aan meer motorfietsen op de weg. De te betreuren ongevallen zijn voor de ANWB aanleiding een extra waarschuwing te geven.
In 2006 en 2007 vielen in ons land er respectievelijk 57 en 64 doden onder motorrijders in Nederland, aldus de SWOV. De aantallen fluctueren echter sterk per jaar. In de afgelopen tien jaar waren dat gemiddeld bijna 80 doden per jaar. Dit is een aandeel van ongeveer 10% ten opzichte van het totale aantal verkeersdoden, wat zeer hoog is gelet op de geringe vervoersprestatie van motorrijders. Jaarlijks worden ook ruim 700 motorrijders in het ziekenhuis opgenomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer voorlichting motorrijders nodig - VerkeersNet

Meer voorlichting motorrijders nodig

motor2Niet alleen in Nederland maar ook in België is de motorrijder opvallend in het nieuws. In ons land waarschuwt de ANWB voor overschatting van eigen kunnen. En België staat de motorrijder en zijn zichtbaarheid in het verkeer centraal in een sensibilisatiecampagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).
In 2007 kwamen in het Belgische verkeer 136 motorrijders om het leven, een stijging met 7,1 % ten opzichte van het referentiegemiddelde voor de jaren 1998 tot 2000. De stijging is gedeeltelijk te verklaren door de sterke groei (+169 %) van het aantal reizigerskilometers per motorfiets. Het overgrote deel van de motorongevallen gebeurt in de lente en tijdens de zomermaanden, de slachtoffers omvatten alle leeftijdsgroepen tussen 20 en 55.
In de helft van alle ongevallen ligt de oorzaak bij de andere weggebruiker, aldus het BIVV. Daarbij gaat het vooral om perceptiefouten. Inschattings- of beslissingsfouten van de motorrijder zelf vormen de tweede belangrijkste groep. Daarom wil men de andere weggebruikers bewust maken van de noodzaak om twee keer uit te kijken voor motorrijders. Motorrijders, van hun kant, moeten beseffen dat de anderen hen niet altijd opmerken. Goed opvallen en defensief rijden zijn voor hen een absolute must.
Ook in ons land zijn aan de start van het motorseizoen door ongevallen doden te betreuren. En al is de precieze toedracht van de drie motorongevallen van afgelopen lenteweekend niet bekend, de eenzijdigheid van de ongevallen doet het ergste vrezen, aldus de ANWB.
Het mooie weer is voor velen weer reden om de motorfiets van stal te halen en te gaan toeren. De ANWB waarschuwt voor overschatting van eigen kunnen. Zeker als men een tijd niet heeft gereden zal men voorzichtig moeten beginnen om weer de volledige controle over de fiets te krijgen. Ook automobilisten moeten weer wennen aan meer motorfietsen op de weg. De te betreuren ongevallen zijn voor de ANWB aanleiding een extra waarschuwing te geven.
In 2006 en 2007 vielen in ons land er respectievelijk 57 en 64 doden onder motorrijders in Nederland, aldus de SWOV. De aantallen fluctueren echter sterk per jaar. In de afgelopen tien jaar waren dat gemiddeld bijna 80 doden per jaar. Dit is een aandeel van ongeveer 10% ten opzichte van het totale aantal verkeersdoden, wat zeer hoog is gelet op de geringe vervoersprestatie van motorrijders. Jaarlijks worden ook ruim 700 motorrijders in het ziekenhuis opgenomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.