Veelplegers harder aangepakt

De aanpak van veelplegers in het verkeer wordt aangescherpt. Zogeheten hufterovertredingen die nu nog administratiefrechtelijk met een standaard boete worden afgedaan, worden vanaf 1 januari 2015 strafrechtelijk aangepakt. Het effect op de verkeersveiligheid zal echter waarschijnlijk niet groot zijn.

Het gaat om potentieel gevaarlijke en hinderlijke gedragingen, zoals het niet stoppen voor een stopteken van de politie, negeren van een rood kruis of op de snelweg onterecht de vluchtstrook gebruiken.

Door de overheveling naar het strafrecht komen veelplegers van deze overtredingen direct in beeld bij justitie, waardoor ze uit de anonimiteit worden gehaald en steviger aangepakt kunnen worden.

Bij de keus welke verkeersovertredingen overgaan naar het strafrecht hebben verschillende criteria een rol gespeeld. Er is gekeken in hoeverre opzet in het spel is, het gevaar dat ontstaat door de overtreding, hinder voor anderen, mogelijke gevolgen en perceptie bij medeweggebruikers.

Opstelten verwijst daarbij naar een onderzoek van de SWOV.

Die constateerde in 2009 dat voor twee specifieke overtredingen, snelheid en rijden onder invloed, overtuigend bewijs is geleverd dat zij de relatieve ongevalskans vergroten.

Maar de relatie tussen het aantal overtredingen (ongeacht aard) en ongevallen is ‘vrij zwak’, aldus het onderzoek.

Het verband tussen overtredingen en ongevallen is met name aangetoond in buitenlands onderzoek waarbij het veelal gaat om ernstiger overtredingen (bijvoorbeeld snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/uur over de limiet).

Om hoeveel veelplegers het in Nederland gaat, hangt af van de definitie.

Op basis van CJIB-gegevens wordt de groep veelplegers op het terrein van rijsnelheid geschat op minimaal op 2,6 procent (minimaal zes bekeuringen in een jaar) .

Door het OM zal een nieuwe recidiveregeling worden opgesteld. Bij de eerste overtredingen zullen mensen een strafbeschikking ontvangen. Zodra sprake is van herhaald plegen van dit soort feiten kan het OM tot zwaardere sancties overgaan. In de nieuwe regeling worden ook verkeersovertredingen meegenomen, die nu al binnen het strafrecht worden afgedaan. De nieuwe regeling komt naast recidiveregelingen die al bestaan op specifieke thema’s, bijvoorbeeld voor alcohol in het verkeer, bumperkleven, te hoge snelheid en voor scooterrijders die bij herhaling in de fout gaan.

Bij de nieuwe regeling geldt dat het OM kijkt naar de verzameling van gepleegde feiten, die als asociale en hinderlijke verkeersovertredingen geselecteerd zijn. Na drie eerder gepleegde verkeersovertredingen binnen een tijdsbestek van twee jaar, zal het OM beoordelen welke zwaardere sanctie op zijn plaats is.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.