Misdrijf senioren vooral in het verkeer

Het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie heeft seniorencriminaliteit onderzocht. In 2007 heeft de politie ruim 5.500 van een misdrijf verdachte 65-plussers geregistreerd. Dat betekent een stijging van 85% ten opzichte van 1996. Uit de resultaten komt naar voren dat senioren van tegenwoordig zich in de eerst plaats schuldig maken aan verkeersdelicten (op afstand gevolgd door gewelds- en vermogensdelicten).
Die stijging wordt in belangrijke mate verklaard door de algehele toename (46%) van het aantal verdachten in alle leeftijdscategorieën in dezelfde periode en door de vergrijzing (er waren in 2007 15,4% meer 65-plussers dan in 1996). Overigens blijft het aandeel van de senioren beperkt: ze nemen 2,3% van het totaal aan misdrijven voor hun rekening.
Wat opvalt is dat oudere mannen vooral verkeers- en geweldsdelicten plegen en oudere vrouwen voornamelijk verkeers- en vermogensdelicten. De groei van het aantal door senioren gepleegde verkeersdelicten is in belangrijke mate terug te voeren op de toegenomen mobiliteit. Het rijbewijs- en autobezit van 75-plussers is bijvoorbeeld tussen 1996 en 2007 met 36% gestegen. Opvallende is dat bij verkeersdelicten door senioren van 80 jaar of ouder er in ongeveer 65 % van de gevallen sprake is van het feit ‘doorrijden na een ongeval’.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Misdrijf senioren vooral in het verkeer - VerkeersNet

Misdrijf senioren vooral in het verkeer

Het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie heeft seniorencriminaliteit onderzocht. In 2007 heeft de politie ruim 5.500 van een misdrijf verdachte 65-plussers geregistreerd. Dat betekent een stijging van 85% ten opzichte van 1996. Uit de resultaten komt naar voren dat senioren van tegenwoordig zich in de eerst plaats schuldig maken aan verkeersdelicten (op afstand gevolgd door gewelds- en vermogensdelicten).
Die stijging wordt in belangrijke mate verklaard door de algehele toename (46%) van het aantal verdachten in alle leeftijdscategorieën in dezelfde periode en door de vergrijzing (er waren in 2007 15,4% meer 65-plussers dan in 1996). Overigens blijft het aandeel van de senioren beperkt: ze nemen 2,3% van het totaal aan misdrijven voor hun rekening.
Wat opvalt is dat oudere mannen vooral verkeers- en geweldsdelicten plegen en oudere vrouwen voornamelijk verkeers- en vermogensdelicten. De groei van het aantal door senioren gepleegde verkeersdelicten is in belangrijke mate terug te voeren op de toegenomen mobiliteit. Het rijbewijs- en autobezit van 75-plussers is bijvoorbeeld tussen 1996 en 2007 met 36% gestegen. Opvallende is dat bij verkeersdelicten door senioren van 80 jaar of ouder er in ongeveer 65 % van de gevallen sprake is van het feit ‘doorrijden na een ongeval’.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.