Belgisch onderzoek: motorrijders te snel tussen de file door

motorfietsMotorrijders rijden in vergelijking met automobilisten sneller en begaan ook meer snelheidsovertredingen. Bovendien houdt de helft van de motorrijders zich niet aan de verkeersregels in de file. Dat blijkt uit metingen van de BIVV in België op 300 locaties.

Motorrijders zijn goed voor ongeveer 1% van de gereden kilometers. Toch zijn ze in 8% van de ongevallen betrokken en vertegenwoordigen ze 14% van de verkeersdoden. Ze zijn hiermee oververtegenwoordigd in het aantal verkeersslachtoffers.

Snelheid is een van de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen, aldus het BIVV. Al uit de MOTAC-studie (MOTorcycle Accident Causation) van het BIVV in 2013 bleek dat bij zware of dodelijke ongevallen 1 op 3 motorrijders te snel reed.

Daarom heeft het BIVV op 300 verschillende locaties in België de snelheid van motorrijders en bestuurders van scooters gemeten.

De gemiddelde snelheid van de motorrijders ligt, op het merendeel van de wegen, iets hoger dan de toegelaten snelheid. Van alle gemotoriseerde tweewielers rijdt de helft te snel. De enige wegen waar ze de toegelaten snelheid respecteren, zijn de wegen met slechts een rijstrook per rijrichting en waar de maximumsnelheid 90 km/uur bedraagt.
In het algemeen rijden motorrijders sneller dan automobilisten, behalve in de zone 30 (daar rijden ze iets langzamer) en op snelwegen (even snel). De grootste verschillen die werden genoteerd zijn:

• 5 km/uur op wegen met een snelheidslimiet van 70 km/uur;
• 7 km/uur op wegen met een snelheidslimiet van 90 km/uur en een rijstrook;
• 4 km/uur op wegen met een snelheidslimiet van 90 km/uur en twee rijstroken.
Bij de hardrijders noteerde het BIVV iets meer motorrijders dan automobilisten. Dit verschil is significant voor alle types van wegen, behalve voor de zone 30 waar het respecteren van de snelheidslimiet problematisch is voor alle (gemotoriseerde) weggebruikers.
• Zes procent van de motards, tegenover 1% van de automobilisten, rijdt meer dan 30km/uur te snel in de bebouwde kom. Slechts een derde van de motorrijders respecteert er de snelheidslimiet van 50km/uur.
• Op wegen waar max. 70 km/uur is toegelaten, rijdt 22% van de motorrijders meer dan 10 km/uur te snel. Bij automobilisten is dat 10%.
• Op wegen met twee rijstroken in elke rijrichting en met een snelheidslimiet van 90 km/uur rijden 9% van de motards sneller dan 120 km/uur. Bij automobilisten is dat 4%.
De gemiddelde snelheid van motards ligt tijdens het weekend 3 tot 8 km/uur hoger dan op weekdagen. Op snelwegen loopt dit op tot 9 km/uur.

Op het merendeel van de wegen is er geen significant snelheidsverschil tussen motorrijders die alleen rijden of in groep. Alleen in de bebouwde kom rijden motorrijders in groep zo’n 4 km/uur sneller.

Sinds september 2011 is het motorrijders in België toegestaan om tussen de files te laveren. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/uur rijden en het snelheidsverschil met de voertuigen in de file mag niet groter zijn dan 20 km/uur.

Vooral op snelwegen laat het respecteren van deze verkeersregel te wensen over: de gemiddelde snelheid van motards bedraagt 72 km/uur in de file. Vijfendertig procent rijdt sneller dan 80 km/uur. En zelfs bij de groep motorrijders die niet sneller dan 50 km/uur rijdt, rijden sommigen nog te snel in verhouding tot het andere verkeer in de file.
Het komt er op neer dat minder dan de helft van de motorrijders de verkeersregels voor het rijden in de file respecteert.

Opvallend is verder dat de gemiddelde snelheid van scooters gelijk, zo niet iets lager is dan die van automobilisten. Bestuurders van scooters hebben ook meer respect voor de snelheidslimieten, behalve voor wegen met een snelheidsregime van 90 km/uur en telkens 2 rijstroken in elke rijrichting. In vergelijking met motorrijders – en behalve in de zone 30 – begaan over het algemeen minder bestuurders van scooters grote snelheidsovertredingen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Belgisch onderzoek: motorrijders te snel tussen de file door - VerkeersNet

Belgisch onderzoek: motorrijders te snel tussen de file door

motorfietsMotorrijders rijden in vergelijking met automobilisten sneller en begaan ook meer snelheidsovertredingen. Bovendien houdt de helft van de motorrijders zich niet aan de verkeersregels in de file. Dat blijkt uit metingen van de BIVV in België op 300 locaties.

Motorrijders zijn goed voor ongeveer 1% van de gereden kilometers. Toch zijn ze in 8% van de ongevallen betrokken en vertegenwoordigen ze 14% van de verkeersdoden. Ze zijn hiermee oververtegenwoordigd in het aantal verkeersslachtoffers.

Snelheid is een van de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen, aldus het BIVV. Al uit de MOTAC-studie (MOTorcycle Accident Causation) van het BIVV in 2013 bleek dat bij zware of dodelijke ongevallen 1 op 3 motorrijders te snel reed.

Daarom heeft het BIVV op 300 verschillende locaties in België de snelheid van motorrijders en bestuurders van scooters gemeten.

De gemiddelde snelheid van de motorrijders ligt, op het merendeel van de wegen, iets hoger dan de toegelaten snelheid. Van alle gemotoriseerde tweewielers rijdt de helft te snel. De enige wegen waar ze de toegelaten snelheid respecteren, zijn de wegen met slechts een rijstrook per rijrichting en waar de maximumsnelheid 90 km/uur bedraagt.
In het algemeen rijden motorrijders sneller dan automobilisten, behalve in de zone 30 (daar rijden ze iets langzamer) en op snelwegen (even snel). De grootste verschillen die werden genoteerd zijn:

• 5 km/uur op wegen met een snelheidslimiet van 70 km/uur;
• 7 km/uur op wegen met een snelheidslimiet van 90 km/uur en een rijstrook;
• 4 km/uur op wegen met een snelheidslimiet van 90 km/uur en twee rijstroken.
Bij de hardrijders noteerde het BIVV iets meer motorrijders dan automobilisten. Dit verschil is significant voor alle types van wegen, behalve voor de zone 30 waar het respecteren van de snelheidslimiet problematisch is voor alle (gemotoriseerde) weggebruikers.
• Zes procent van de motards, tegenover 1% van de automobilisten, rijdt meer dan 30km/uur te snel in de bebouwde kom. Slechts een derde van de motorrijders respecteert er de snelheidslimiet van 50km/uur.
• Op wegen waar max. 70 km/uur is toegelaten, rijdt 22% van de motorrijders meer dan 10 km/uur te snel. Bij automobilisten is dat 10%.
• Op wegen met twee rijstroken in elke rijrichting en met een snelheidslimiet van 90 km/uur rijden 9% van de motards sneller dan 120 km/uur. Bij automobilisten is dat 4%.
De gemiddelde snelheid van motards ligt tijdens het weekend 3 tot 8 km/uur hoger dan op weekdagen. Op snelwegen loopt dit op tot 9 km/uur.

Op het merendeel van de wegen is er geen significant snelheidsverschil tussen motorrijders die alleen rijden of in groep. Alleen in de bebouwde kom rijden motorrijders in groep zo’n 4 km/uur sneller.

Sinds september 2011 is het motorrijders in België toegestaan om tussen de files te laveren. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/uur rijden en het snelheidsverschil met de voertuigen in de file mag niet groter zijn dan 20 km/uur.

Vooral op snelwegen laat het respecteren van deze verkeersregel te wensen over: de gemiddelde snelheid van motards bedraagt 72 km/uur in de file. Vijfendertig procent rijdt sneller dan 80 km/uur. En zelfs bij de groep motorrijders die niet sneller dan 50 km/uur rijdt, rijden sommigen nog te snel in verhouding tot het andere verkeer in de file.
Het komt er op neer dat minder dan de helft van de motorrijders de verkeersregels voor het rijden in de file respecteert.

Opvallend is verder dat de gemiddelde snelheid van scooters gelijk, zo niet iets lager is dan die van automobilisten. Bestuurders van scooters hebben ook meer respect voor de snelheidslimieten, behalve voor wegen met een snelheidsregime van 90 km/uur en telkens 2 rijstroken in elke rijrichting. In vergelijking met motorrijders – en behalve in de zone 30 – begaan over het algemeen minder bestuurders van scooters grote snelheidsovertredingen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.